www.mateusz.pl

MIESIĘCZNIK „POSŁANIEC”

 

 

Czy to tylko marzenie?
Każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko wyrosło nie tylko na idealnego absolwenta dobrej szkoły, ale na wspaniałego człowieka, godzącego wykonywaną pracę z pasją poznawczą.
Wojciech Żmudziński SJ

Bezkresna pamięć
Wielowymiarowe, stanowiące przez wieki integralną część wielkiej Rzeczypospolitej Kresy to też nasze dziedzictwo, o którym nie wolno zapomnieć.
Anna Łoś

 
 

Zgoda za wszelką cenę?
Czy konflikt z Bogiem może być kiedykolwiek czymś właściwym? Przecież Bogu jesteśmy winni cześć i posłuszeństwo. A jednak na kartach Pisma Świętego prorocy i psalmiści niejednokrotnie wadzą się z Bogiem.
Dariusz Kowalczyk SJ

Jeszcze Polska nie zginęła
Urodzeni i wychowani w II RP, zahartowani w niejednym boju, poddawani represjom przez obcych i swoich nigdy się nie poddali. To im Polacy zawdzięczają trwanie i ciągłość narodowej świadomości.
Filip Musiał

 
 

Liberalizm po polsku
Czy Polska ze swoją specyficzną historią pasuje do modelu liberalnej demokracji?
Ks. Dariusz Dańkowski

Urlopowe zamieszanie
Wszystko ma swoją kolej, miejsce i czas – nasz urlop również…
Anna Łoś

 
 

Współcześni niewolnicy
Niewolnictwo tak naprawdę niejedno ma imię. Czy ono nie dotyczy i nie obciąża również nas – wolnych ludzi z XXI stulecia?
Agnieszka Dzieduszycka-Manikowska

Dary Ducha
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego prośmy Pana Boga o dary potrzebne w ewangelizacji.
Ks. Krzysztof Ołdakowski

 
 

Spotkanie z Bożym miłosierdziem
Spowiedź to trudny sakrament. Tym trudniejszy, im rzadziej z niego korzystamy. Jak zatem dobrze i owocnie się przygotować do wielkanocnej spowiedzi?
Ks. Andrzej Batorski

Jak to jest?
Zglobalizowany świat nie jest rajem. W tym świecie do grupy ludzi, którzy na jeden dzień życia mają do dyspozycji maksymalnie 10 dolarów, należy 80% wszystkich mieszkańców planety.
ks. Andrzej Sarnacki

 
 

W chwili zero
Co z tym Wszechświatem – jeżeli nie istniał od zawsze, dlaczego i od kiedy się rozszerza – i dokąd zmierza?
ks. dr Grzegorz Bugajak

Irytująca wiara
Główna teza ateizmu jest w każdym czasie ta sama: Bóg nie istnieje, gdyż nie potwierdza tego doświadczenie empiryczne.
ks. Andrzej Sarnacki

 
 

Kim ONO jest?
Człowiek jest największą i najpiękniejszą tajemnicą. Tajemnicą jest jego rozwój i dojrzewanie, stawanie się. Każda próba zgłębiania tajemnicy człowieczeństwa prowadzi do zadawania sobie różnych pytań, również tego podstawowego: kim właściwie jest dziecko?
Anna Błasiak

Święta doskonałe
Mimo komercyjnego zamieszania, jakie co roku powstaje wokół świąt Bożego Narodzenia, nadal duże znaczenie ma dla nas religijny i tradycyjny wymiar świętowania.
Magdalena Wojaczek

 
 

Szansa i wyzwanie
Czy we współczesnym, liberalnym świecie dialog międzyreligijny może być praktyczną realizacją przykazania miłości Boga i bliźniego?
Ks. Zbigniew Kubacki SJ

Afganistan i NATO
Realny teatr wojny dociera do naszej świadomości w tych rzadkich na szczęście chwilach, kiedy ginie lub zostaje ranny polski żołnierz. A przecież sytuacja w Afganistanie jest bardzo trudna.
Marek Orzechowski

 
 

Wybór czy przeznaczenie?
Od śmierci Jana Pawła minęły już ponad cztery lata, ale 16 października ciągle pozostaje dla nas datą szczególną. Może w Roku Kapłańskim warto sięgnąć głębiej, poza datę wyboru Polaka na papieża, żeby lepiej zrozumieć istotę powołania.
Dorota Krawczyk

Przeżyć Eucharystię
Msza Święta jest miejscem szczególnej relacji Boga do człowieka. Każde słowo, każdy gest ma sens, coś oznacza. A jednak tak wielu niechętnie w niej uczestniczy, bo “nudzi się” podczas tego misterium ofiary. Nudzi się, bo nie rozumie istoty dokonującego się na ołtarzu cudu.
dk. Bogdan Sadowski

 
 

Polscy jezuici w Chicago
We wszystkich krajach świata jezuici działają “na większą chwałę Boga”, wspierając ludzi na drogach wiary. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych.
Stefan Filipowicz SJ

Zawsze się radujcie!
Dzisiejszy świat wkłada bardzo dużo wysiłku i środków w poszukiwanie rozrywki. Ale im bardziej je mnoży, tym bardziej wydaje się smutny. Nawet najbardziej wyszukane zabawy nie przynoszą człowiekowi tej radości, która mogłaby trwale zaspokoić jego pragnienia.
Maria Pik

 
 

Z krzyżykiem na szyi
Człowiek nowoczesny, europejski nie może być religijny, mieć poglądów zbieżnych z nauczaniem Kościoła – taki przekaz coraz częściej płynie ze środowisk opiniotwórczych.
Ewa K. Czaczkowska

W pociągu Ducha Świętego
Na XIII Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych na Polach Lednickich zebrało się 75 tysięcy młodych chrześcijan. Dla kilkuset z nich wstępem duchowym była blisko trzynastogodzinna podróż pociągiem. Pociągiem niezwykłym...
Łukasz Kraczka

 
 

W żarnach konfliktu
Bliski Wschód rozpięty między trzema kontynentami – Europą, Azją i Afryką – to swoisty zwornik dziejów ludzkości i człowieka.
Ryszard Montusiewicz

 
 

Wciąż nowy
Gdyby mówienie o młodości Kościoła zawęzić jedynie do wymiaru geograficznego albo gdyby mierzyć ją średnią wieku tych, którzy uczęszczają na liturgię, wówczas znacznie zubożylibyśmy całe to zagadnienie. Młody to niekoniecznie ten, kto nie posiada jeszcze własnej historii.
Ks. Jakub Kołacz

Polskie pieśni maryjne
Znana zasada głosi: Lex orandi – lex credendi, tzn. sposób modlitwy jest wyrazem wiary. Duży udział pieśni maryjnych w repertuarze śpiewów kościelnych w Polsce świadczy o maryjności naszej wiary.
Ks. Stanisław Ziemiański

 
 

Złem za zło nie odpłacajcie
Aktualne jest przesłanie filmu: gdy złość, gorycz nienawiści narastała we mnie na widok cynizmu, kłamstw i przemocy ludzi w mundurach, togach i garniturach rzeczników prasowych, zawstydził mnie ekranowy ksiądz Jerzy, mówiący do swoich przyjaciół – i do widzów – o walce ze złem, a nie jego ofiarami, którymi paradoksalnie stają się również czyniący zło.
Ks. Marek Lis

Rolnictwo– wczoraj, dziś i jutro
Symbol polskości, patriotyzmu, wiary, szacunku do natury. Polska wieś. Jeszcze do niedawna jednoznacznie kojarzona z rolnictwem, dla którego jest przecież naturalnym środowiskiem. Dziś na wsi rolników ubywa.
Krzysztof Karman

 
 

Rzemiosło czy sztuka?
Każdego roku w lutym obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Kontakt lekarz-pacjent to unikalne spotkanie dwóch osób: specjalisty-lekarza z człowiekiem chorym, oczekującym pomocy.
Sylwia Dzięgielewska

Bogactwo Czarnego Lądu
Dla Europy najbliższy geograficznie kontynent – Afryka – to jednocześnie świat obcy, kojarzony zwykle z klęskami suszy i głodu, wojen domowych i wielkiego wyzysku. A przecież i tam można znaleźć bogactwa, dla których warto odkryć go na nowo.
Ks. Mirosław A. Matyja SJ

 
 

Nie czarno-biały wybór
Demokrata Barack Obama już 20 stycznia 2009 r. zastąpi w Białym Domu republikanina George’a W. Busha. Będzie pierwszym czarnoskórym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych.
Sławomir Budzik

Dla przyszłości
Idealną rodzinę i relacje w niej panujące można porównać do raju. Jest to miejsce miłości, dobroci, wzajemnego zrozumienia i szacunku. Czy jednak zawsze – zwłaszcza w obecnych czasach – jest to powszechne?
Jacek Pulikowski

 
 

Między bezsensem a spełnieniem
Jedną z metafor próbujących ująć istotę ludzkiego losu jest obraz drogi. Człowiek jest wędrowcem, pielgrzymem, znajduje się na jakiejś drodze. Skąd? Dokąd? Z jakiej przyczyny? W jakim celu? Zadając te pytania, doświadczamy zagrożenia nicością i bezsensem, ale też odnajdujemy w sobie dynamizm zmierzający ku życiu i spełnieniu. Odpowiedzi na pytanie o początek i koniec drogi, która podążamy, zależą od kształtu naszej nadziei, a zarazem określają tę nadzieję.
Dariusz Kowalczyk SJ

O trudnym słowie
Czym jest nadzieja w życiu każdego z nas? Czy tylko pustym słowem, po które sięgamy, by pocieszyć innych w ich nieszczęściu? Czy może całkowitym zawierzeniem Bogu, którego miłosierdzie pozwoli nam kiedyś znaleźć odpowiedź na wszystkie życiowe Dlaczego?
Bogdan Sadowski

 
 

Życie za życie
Powiedziano, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 13). Ale to było już dawno. Czy dziś stać nas na taką miłość lub na takich przyjaciół?
Stanisław Morgalla SJ

W kolebce wielkich religii
Azja jest kontynentem cechującym się ogromnym bogactwem tradycji, historii i kultury. To rzeczywistość ukształtowana przez najstarsze cywilizacje ludzkości. Jest to także kolebka wszystkich wielkich religii świata. Dlatego Azjaci cechują się naturalną i głęboką religijnością, objawiającą się we wszystkich aspektach życia.
Jarosław Duraj SJ

 
 

Lectio divina, czyli spotkanie ze Słowem
Już z samej nazwy lectio divina wynika, że tego typu komunikacja poprzez pobożne czytanie Biblii odbywa się w kontekście wiary. Człowiek wchodzący w relację z Bogiem podczas lectio divina pragnie, by światło Bożego Słowa oświecało różne jego drogi codziennego życia.
Marcin Gałka SJ

Charyzmatyczny Lider
Różne są nasze wspomnienia o Janie Pawle II. Jest papieżem, który odbył najwięcej podróży apostolskich, widzimy w nim niezaprzeczalny autorytet moralny, fascynuje jego niezwykła umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi nie tylko wierzącymi, podziwiamy hart ducha w znoszeniu cierpień i dolegliwości wieku. Dla mnie pozostanie charyzmatycznym Liderem – człowiekiem na miarę naszych czasów.
Jakub Kołacz SJ

 
 

Wypaleni czy zapaleni?
Powiedziano: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 29). My jednak wolimy czas wolny spędzać na łonie natury, a siły regenerujemy na długich, najlepiej egzotycznych wakacjach.
Ks. Stanisław Morgalla SJ

FAS – syndrom nieodpowiedzialności
Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, którą można spożywać w czasie ciąży bez ujemnego skutku dla dziecka. Alkohol uszkadza płód bardziej niż narkotyk.
Magdalena Wojaczek

 
 

Bić czy nie bić?
Człowiek daje sobie pozwolenie na nowe prawa. Daje sobie prawo do zdrady lub bicia. Bo jest zazdrosny, bo sąsiadowi układa się lepiej, bo nie ma cierpliwości. Zmienia się hierarchia wartości. Jak przekonać w tej sytuacji rodziców, by zrezygnowali w wychowaniu ze stosowania kar cielesnych wszelkiego typu, również z klapsów?
Anna Błasiak

Błogosławieństwo dla Ziemi
Kim jest istota zwana człowiekiem? Błogosławieństwem czy śmiertelnym zagrożeniem dla życia innych istot? Czy „błękitna planeta” jest bogatsza dzięki jego istnieniu?
Ks. Zbigniew Świerczek

 
 

Na progu nowego wieku
Zachodnim obserwatorom wydaje się, że kondycja egzystencjalna i duchowa polskiej młodzieży początku XXI wieku jest dobra. Czy polski socjolog podtrzymuje to przekonanie?
Krzysztof Koseła

Wakacje tylko dla wybranych
Co czwarty uczeń nie wyjedzie w tym roku na wakacje, a z letniego wypoczynku nie skorzysta również większość dorosłych. Powód? Nie stać nas na taki wydatek.
Magdalena Wojaczek

 
 

Zaproszenie
Eucharystia – wielka tajemnica wiary – stoi w centrum życia Kościoła. Sprawuje ją Kościół tak, że staje się ona ofiarą Chrystusa z Jego polecenia, składaną Ojcu w Duchu Świętym.
Joanna M. Kornecka

Śmierć braci chrześcijan w Iraku
Jakiej skali potworności trzeba, by świat uznał mord za ludobójstwo? Czy nie wystarczy, że giną całe wspólnoty? Czego trzeba, by cywilizowany świat dostrzegł holokaust chrześcijan na Bliskim Wschodzie? A może ów ateistyczny świat w duchu cieszy się z eksterminacji wyznawców Jezusa Chrystusa?
Marek Orzechowski

 
 

U źródeł kultury
Kultura i wiara nie kłócą się z sobą, nie wywyższają się jedna nad drugą, lecz tworzą między sobą związki podobne do tych, jakie istnieją między drzewem a owocem.
Wacław Oszajca SJ

Z Matką Bożą po Europie
Tradycja pielgrzymowania istnieje od zarania chrześcijaństwa. Pierwsi chrześcijanie pielgrzymowali do miejsc życia i działalności Pana Jezusa w Ziemi Świętej. Miejscem pielgrzymek stały się z czasem groby męczenników bądź innych świętych, przez których orędownictwo wierni prosili o potrzebne im łaski.
Ks. Stanisław Czarnecki

 
 

Mówić czy nie mówić?
Filozofowie jak św. Augustyn czy Kant uważali rygorystycznie, że nigdy nie należy kłamać. Nakaz ten wobec skomplikowanych spraw ludzkich jest nie tylko trudny do przyjęcia, ale często sprzeczny z nakazem ludzkiej życzliwości lub uzasadnionego interesu społecznego. Nie zawsze można milczeć czy unikać odpowiedzi, by w ten sposób uchylić się od powiedzenia prawdy.
Andrzej Kulig

Ginące zawody: ksiądz
Istotą kapłaństwa jest Osoba Jezusa Chrystusa i są Jego… “antywartości”: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Kto chce nimi żyć, bardzo szybko wejdzie w konflikt z każdą współczesnością. A wtedy nietrudno o kiepską prasę.
Ks. Stanisław Morgalla

 
 

Komu wierzymy?
Co znaczy dzisiaj być świadkiem Jezusa Chrystusa? Jak świadczyć o Jego Ewangelii? Jak wytrwać w wierze pośród niechęci i prześladowań?
Ks. Dariusz Kowalczyk

Radość zmartwychwstania
W wielkanocny czas składamy sobie życzenia radosnych Świąt i wesołego Alleluja. Nasza radość powinna wynikać stąd, że dawca Życia – Jezus odrzuciwszy płótna, w które zawinięto Jego zastygłe ciało, opuścił grób i żyje!
Ks. Stanisław Groń

 
 

Post wiodący ku życiu
Treść kolekty ze Środy Popielcowej definiuje istotę Wielkiego Postu: jako chrześcijanin, uczeń Jezusa Chrystusa powołany jesteś, by przez walkę ze złym duchem i z własnym grzechem przybliżyć się do Tego, który już pokonał szatana, przechodząc przez mękę i śmierć do chwały zmartwychwstania. Jako człowiek grzeszny zaproszony jesteś do zrzucenia kajdan grzechu, aby zakosztować wolności dziecka Bożego, która w całej pełni zostanie tobie dana w dniu wieczystej Paschy. Tradycyjnym orężem w tej walce są trzy elementy: post, modlitwa i jałmużna.
Ks. Paweł Kozacki

Wszyscy jesteśmy psychiczni!
Każda choroba jest doświadczeniem bolesnym, ale możliwym do zaakceptowania, gdy można ją rozpoznać i skutecznie leczyć. Jedynie choroba psychiczna nie znajduje zrozumienia i nadal stanowi przedmiot społecznego tabu. Nie widzieć, nie słyszeć i nie mówić na ten temat – oto obowiązujące savoir vivre otoczenia. Jakby określenie „psychiczna” było przekleństwem, a chorzy psychicznie byli wyklętym ludem ziemi. Ale to się zmieni. Już się zmieniło.
Ks. Stanisław Morgalla

 
 

Jordan i tradycja
Jordan, Bohojawlenije, Kreszczenije Hospodnije, czyli pamiątka chrztu Jezusa w Jordanie, to jedno z największych świąt cerkiewnych. Według nauki Kościoła Wschodniego dało ono początek chrześcijaństwu i stało się fundamentem wiary.
Urszula Janicka-Krzywda

Niezbędna Wspólnota
Do niedawna wydawało się, że modne w Europie hasło Chrystus tak, Kościół nie! dotyczy ześwieczczonego Zachodu, jednak coraz częściej taką postawę odnajdujemy i w katolickiej Polsce. Wielu współczesnych w naturalny sposób zwraca się do Boga, nie akceptuje jednak instytucji Kościoła, neguje sens jej istnienia i nie czuje z nią więzi, postrzegając Kościół jako siłę próbującą narzucić wolnemu człowiekowi własny system zakazów i nakazów i zawładnąć życiem społecznym.
Marcin Przeciszewski

 
 

Ekumeniczny sylwester
Bal karnawałowy do białego rana, prywatka u znajomych albo wspinaczka na górski szczyt – każdy ma swój ulubiony sposobów żegnania starego roku. Przy takich propozycjach perspektywa spędzenia sylwestra na modlitwie wydaje się być mało atrakcyjna, chyba że w międzynarodowym towarzystwie.
Magdalena Wojaczek

Śmiercionośny wirus
AIDS był do niedawna nieuchronnie śmiertelną chorobą – równie przerażającą, co tajemniczą. Jednak od roku 1986 znamy jej przyczynę – naukowcy wyodrębnili powodujący ją wirus.
Piotr Łapiński

 
 

Po drugiej stronie
Cmentarze raz do roku eksplodują życiem. Miejsca wiecznego spoczynku przyciągają nieprzebrane tłumy – padają rekordy frekwencji. Co jest tym tajemniczym magnesem, którego mogą pozazdrościć spece od marketingu? Tajemnica śmierci?…
Ks. Stanisław Morgalla

Co to jest życie?
Ile jest warte życie człowieka? Już dawno temu powiedziano, że kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat.
Ks. Władysław Gryzło

 
 

Pokolenie JP2 – fakty i mity
To nieprawda, że wszyscy urodzeni po roku 1978 należą do Pokolenia JP2, a każdy młody człowiek, który na początku kwietnia 2005 roku modlił się za Jana Pawła II, zasługuje na taki tytuł.
Magdalena Wojaczek

Kto jest prawdziwą mniejszością?
Sytuacja mniejszości nie jest jednoznaczna, bo zależy w dużej mierze od ich charakteru. Inna jest sytuacja mniejszości etnicznej i religijnej, a inna mniejszości powstałej na podłożu obyczajowym lub tworzącej subkulturę o skrajnych poglądach nacjonalistycznych.
Krzysztof Ołdakowski SJ

 
 

Dialog, który łączy
Chrystus, przewidując trudności, z jakimi zmagać się będą chrześcijanie, modli się dla nich o jedność doskonałą, wzorowaną na Trójcy Świętej: Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, (…) aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy (J 17, 21-22). Jednak zachowanie idealnej jedności kościelnej to w rzeczywistości ziemskiej zadanie niezwykle trudne do wykonania.
Ks. Piotr Jerzy Badura

Znikający Bóg
Ślub królewski musi być w katedrze, wielka tragedia wyzwala modlitwę, w klasztorze przyjemnie się medytuje, a i dla krzyża znajdzie się miejsce – na grobie. Oto współczesna Belgia.
Marek Orzechowski

 
 

O admirabile commercium!
Człowiek. W dzisiejszym świecie to on jest w centrum uwagi. Tak wiele mówi się o jego godności i wielkości… Czy jednak za tymi słowami stoją konkretne postawy i działania? Gdyby się przyjrzeć z bliska, często są to deklaracje bez pokrycia.
Grażyna Berger

Pociąg do Kościoła
Kształtem, kolorem i symboliką przykuwa wzrok pasażera. Nie tylko wozi podróżnych szlakami sanktuariów związanych z Janem Pawłem II, ale propaguje jego nauczanie. Pociąg papieski, bo o nim mowa, to nie tylko pomnik wdzięczności kolejarzy i przewodnik pielgrzymów – to także idea łącząca piękne i głębokie inicjatywy duszpasterskie, by wciąż wzrastał w sercach pociąg do Kościoła.

 
 

Mądra i święta
Królowa Jadwiga, jedyna kobieta na polskim tronie i jedna z najwybitniejszych niewiast w naszych dziejach, czczona jest w Kościele jako opiekunka młodzieży i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historycy widzą w niej władczynię obdarzoną dyplomatycznym talentem, główną inicjatorkę chrztu Litwy i polsko-litewskiego przymierza, a ludowa tradycja opowiada o miłosiernej i świętej królowej, dobrodziejce chorych i ubogich.
Urszula Janicka-Krzywda

Odpocząć od Pana Boga?
Doświadczeni duszpasterze zauważają, iż wakacje sprzyjają rozluźnieniu stosunków z Panem Bogiem, osłabieniu praktyk religijnych i ogólnemu odpoczynkowi od religii. Coś w tym musi być, trudno wszak przeczyć wieloletnim obserwacjom. A jednak niepomiernie mnie to dziwi. Ze mną bowiem jest całkiem odwrotnie.
Jerzy Wolak

 
 

Gdy „Titanic” tonie…
„Titanic” tonie… – dolatuje zrezygnowany głos przechodnia, zapytanego: co u Ciebie, co tam w domu, jak tam w pracy…? W doświadczeniu takich burz życiowych całe wieki kierowano ufny wzrok ku Gwieździe Morza, uciekając się do Maryi jak do przystani. Kogo dziś chwycimy się jak steru, gdy wszystko wskazuje, że nasz „Titanic” – nasze życie, rodzina, naród, Kościół – tonie…
Jadwiga Zięba

Morze, morze…
Anglicy mają takie powiedzenie: Ludzie dzielą się na tych, którzy żyją, na tych, co umarli – i na tych, co pływają po morzach. Muszę przyznać, że jest w nim sporo prawdy.
Andrzej Mendygrał

 
 

Seks i kto da więcej!
Nie „Bóg”, nie „pieniądz”, nie „polityka”, ale „seks” jest hasłem, które od lat nie opuszcza czołowej pozycji w internetowych wyszukiwarkach.
Ks. Stanisław Morgalla

W obronie życia
„Rozsądny kompromis” zajmuje ważne miejsce w rozwiązywaniu spornych kwestii. Nie można jednak w wir „rozsądnych kompromisów” wciągać najwyższych, absolutnych i niezmiennych wartości moralnych.
Ks. Tadeusz Ślipko

 
 

Ewangeliczna posługa dzieciom
Na Order Uśmiechu pracowałem przez całe moje kapłańskie życie. Służąc dzieciom, uważam ich za równorzędnych partnerów spotkania.
Bp Antoni Długosz

Świętość Jana Pawła II
Kiedy księga życia Jana Pawła II została definitywnie zamknięta 2 kwietnia 2005 roku, pierwszą i spontaniczną reakcją ludu Bożego było wyrażane głośno przeświadczenie o jego świętości. To słowo stanowiło i nadal stanowi najtrafniejsze podsumowanie życia i dokonań człowieka, którego przez ponad 26 lat nazywaliśmy Piotrem naszych czasów.
Stanisław Kardynał Dziwisz

 
 

Pryscylla i Akwila
Duchowni mogą być formowani przez świeckich. Tylko czy duchowni potrafią zaakceptować tę prawdę? Święty Paweł Apostoł potrafił. Uformowała go między innymi para małżeńska: Pryscylla i Akwila.
Ks. Jacek Siepsiak

Ciało
A jak anoreksja, B jak bulimia, C jak celulites, D jak depilacja… Popularne ABC wiedzy o ludzkim ciele zaczyna przypominać hasła ze słownika wyrazów obcych. Już nie rażą, bo weszły na stałe do języka potocznego, ale dziwić powinny, bo zamiast pożytecznej wiedzy częściej informują o kłopotach z ciałem, by nie powiedzieć, że te kłopoty prowokują. Ich ekspansja w naszą codzienną mowę jest smutnym pokłosiem pragnienia posiadania perfekcyjnego i wiecznie młodego ciała: “ciała jak z żurnala”.
Ks. Stanisław Morgalla SJ

 
 

Czy Kościołowi potrzebna jest lustracja?
Czy roztropnym jest milcząco zaakceptować zdradę, maskując wynikające z niej rozgoryczenie, upokorzenie i frustrację postawą rzekomego miłosierdzia? Czy wolno dopuszczać do przypisywania faktycznemu sprawcy roli rzekomej ofiary albo raczej dokonywać bezpodstawnego podziału na funkcjonariuszy SB jako sprawców i ich tajnych współpracowników jako ich ofiary? Jak nie dopuścić do zagubienia proporcji pomiędzy tymi księżmi, którzy, ulegając chwilowej słabości, dali się uwieść bezpiece, szybko się opamiętując, a tymi, którzy całe pracowite życie spędzili, grzęznąc coraz głębiej w „służbie narodu”?
Marek Lasota

Święto zakochanych
Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, rujnuje... Zabawne wyliczanki, niczym magiczne zaklęcia i przepowiednie, pobrzmiewają to tu, to tam, by choć na chwilę odsłonić stan uczuć wymarzonego obiektu adoracji. Na pomoc wzywane są nawet moce nieba, bo czemu innemu miałby służyć 14 dzień lutego i jego patron święty Walenty? Szkoda tylko, że tak niewiele ma to wspólnego z miłością.
Ks. Stanisław Morgalla SJ

 
 

Żołnierze Chrystusa
Życie chrześcijanina to nieustanna walka – na wielu frontach i przy użyciu najrozmaitszego oręża. Niekiedy pozycyjna, niekiedy błyskawiczna. Czasem w przedniej straży, czasem zamykając odwrót. Bywa, że na czele w szarży zwycięskiej. Bywa, że na szańcach oblężonej twierdzy.
Jerzy Wolak

Rozdźwięk
Dawne prawo międzynarodowe uważało wojnę za dopuszczalny instrument polityki państw. Ius ad bellum uważano za jeden z atrybutów suwerenności. Pierwszą umową wielostronną, zawierającą bezwzględny zakaz wojny agresywnej, był podpisany w roku 1928 w Paryżu pakt antywojenny, zwany paktem paryskim.
Andrzej Snupczyński

 
 

W Kościele pierwotnym
Z Dziejów Apostolskich i z Listów św. Pawła wiemy, że chrześcijanie od samego początku ustanawiali spośród siebie pewnych „starszych”, zwanych z języka greckiego prezbiterami. Innym stosowanym określeniem na nich był episkopos (czyli po polsku biskup), oznaczający nadzorcę, strażnika lub opiekuna.
Ks. Henryk Pietras

Ludowy intelektualista
Pieśń o narodzeniu Pańskim (Bóg się rodzi) jest jedną z najbardziej znanych i lubianych polskich kolęd. Powstała ona w XVIII w. i wyszła spod pióra Franciszka Karpińskiego, jednego z najlepszych pisarzy doby oświecenia.
Katarzyna Jasińska

 
 

Skłóceni sąsiedzi
Konflikt w Irlandii Północnej, w swojej zbrojnej i obfitującej w zamachy terrorystyczne postaci, trwa już ponad 30 lat. Pochłonął blisko 3000 ofiar i wprowadził nieodwracalne zniszczenia w dwie sąsiadujące z sobą społeczności, potocznie określane jako katolicka i protestancka. Poprawniej należałoby mówić o społeczności, która ma rdzennie irlandzkie korzenie, i o tej, której przodkowie od trzech wieków osiedlali się w Irlandii, głównie ze Szkocji i Anglii.
Ks. Andrzej Sarnacki

Byłam wtedy w World Trade Center
Dzisiaj, po pięciu latach, kiedy patrzę na to wydarzenie, różne myśli przychodzą mi do głowy. Jednak za każdym razem dochodzę do wniosku, że była to dla mnie wielka łaska Boża. Pan Bóg podarował mi życie. To wydarzenie było ogromnym potwierdzeniem tego, że Bóg pomagał mi wtedy i pomaga mi dziś.
Leokadia Głogowska

 
 

Z Ewangelią wśród Indian
Kiedy mówimy o misjach, od razu przychodzą nam na myśl odległe kraje, gdzieś w dalekiej Afryce, Ameryce Południowej czy w Azji. Tymczasem okazuje się, że także w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej są miejsca, gdzie po dziś dzień jest prowadzona posługa ewangelizacyjna wśród tzw. Native Americans, czyli rodowitych Amerykanów, zwanych Indianami.
Ks. Stanisław Czarnecki

Jezuici w Zambii
Założycielem misji w Zambii w miejscowości Chikuni był Francuz, ks. Józef Moreau, który przyniósł Ewangelię ludziom ze szczepu Tonga. Widząc, jak bardzo ciężko oni pracowali, uprawiając rolę prymitywnymi narzędziami, które sami sporządzali, ksiądz Józef wprowadził i upowszechnił używanie pługa. Sporo czasu zajęło mu też oswojenie i ujarzmienie wołów. Nie było to łatwe zadanie, ale było warto. Dzięki temu łatwiej było mu głosić Dobrą Nowinę, którą ludzie Tonga przyjmowali z wielką radością i ochotą.
Ks. Franciszek Woda SJ

 
 

Drodzy Czytelnicy!
Prezentujemy dziś pismo w odnowionej szacie graficznej, liczące 64 strony, podejmujące ważne i ciekawe tematy z punktu widzenia dzisiejszego katolika. Mamy nadzieję, że Posłaniec spodoba się naszym Drogim Czytelnikom i na stałe zagości w polskich rodzinach.
Ks. Leszek Gęsiak SJ

Medialny pejzaż religijny
Wielu ludzi wiedzę o życiu i świecie czerpie z mediów. Dotyczy to także rzeczywistości religijnej.
Ks. Krzysztof Ołdakowski SJ

Katolickie media w katolickiej Polsce
Choć Polska uznawana jest za jeden z najbardziej religijnych krajów świata – gdzie ponad połowa społeczeństwa co niedziela pojawia się w kościele – to media katolickie napotykają tu na olbrzymie bariery wzrostu.
Marcin Przeciszewski

 
 

 

Jak wonny dym kadzidła
115 lat temu, w wielkie święto ludu Izraela – Jom Kippur – w rodzinie pochodzącej z górnośląskiego Lublińca, kupców drzewnych Zygfryda Steina i Augusty z domu Courant, urodziła się córka Edyta jako ich najmłodsze dziecko. Posiadała ona wybitną inteligencję, żywy jak srebro temperament i niezwykle złożoną osobowość.
Piotr Stefaniak

Bóg okazał nam łaskę
Zaczął się żmudny, powolny powrót do normalnego życia. Wciąż dręczyły mnie pytania: Czy Elżbieta będzie chodzić, poruszać rękoma? Przestałem marzyć o jeździe na rowerze, na nartach, o pływaniu i nurkowaniu. Pomyślałem wtedy o bł. o. Beyzymie, który pojechał na Madagaskar leczyć trędowatych. Poświęcił się chorym i oddał życie za nich. Pewnie musiał zrezygnować z wielu rzeczy, może równie przyjemnych jak nurkowanie...

 
 

Dekalog pielgrzyma
Pod koniec życia pewien kulawy i małomówny Bask przymuszony został do opowiedzenia historii swojego życia. Skrzętnie spisana przez sekretarza relacja nie należy do pereł światowej literatury. Niemniej jednak w momencie, kiedy wytrwały czytelnik niewielkiej książeczki – Opowieści Pielgrzyma zdoła nieco dokładniej wgryźć się w tekst, doświadczy pewnej prostej i natchnionej mądrości. Mądrości ponadczasowej, która pomoże i jemu spojrzeć inaczej na swoje życie.
Paweł Szpyrka SJ

Na Bliskim Wschodzie
W Syrii, jak we wszystkich innych krajach Bliskiego Wschodu, liczba chrześcijan w stosunku do ludności muzułmańskiej systematycznie maleje. Przyczynia się do tego zarówno masowa emigracja, jak i mniejsza liczba dzieci w rodzinach chrześcijańskich. Wzajemne stosunki pomiędzy obiema wspólnotami, nawet jeśli (jak to ma miejsce obecnie w Syrii) układają się poprawnie, a nawet bardzo dobrze, w dużej mierze dzięki polityce władzy państwowej, to jednak są one zawsze naznaczone dialektyką nieufności i żmudnym trudem jej przezwyciężania.
Ks. Zygmunt Kwiatkowski SJ

 
 

Klucze do uzdrowienia
Często nie zdajemy sobie sprawy, że szkody wyrządzane naszemu umysłowi i duchowi są o wiele poważniejsze niż szkody wyrządzane naszemu ciału. Jeśli wiemy, co nas boli, będziemy szukali odpowiednich leków. Wiara i modlitwa nie mają zastąpić lekarzy i psychiatrów. Kiedy ich największe wysiłki zawodzą, do działania przystępuje Bóg ze swoją miłością. Trudniej jest jednak o zaufanie do Jezusa u wielu katolików różnych krajów Europy. Wybierając drogę na skróty, zwracają się do działań alternatywnych, które proponuje New Age. I w efekcie pomnażają zranienia i wydłużają drogę uzdrowienia. A uzdrowienie wewnętrzne jest kluczem do całkowitego uzdrowienia człowieka. Dlatego tak ważne jest, u kogo szukamy pomocy i z jakich środków korzystamy, by zdrowieć.
Jadwiga Zięba

Maluję po to, by inni zobaczyli, ile potrafi człowiek
Niejednokrotnie w życiu ludzie pytali mnie, kto nauczył mnie tego wszystkiego, a ja niezmiennie odpowiadałam, że życie wszystkiego może człowieka nauczyć.
Z Józefą Łaciak rozmawia Ilona Stus

 
 

Pół tysiąclecia w służbie u boku papieży
Trwają obchody pięćsetlecia straży przybocznej papieża, czyli Gwardii Szwajcarskiej. Rozpoczęły się one 22 I 2006 r. Mszą św. w Kaplicy Sykstyńskiej, odprawioną w intencji gwardzistów przez watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Angelo Sodano. Ich kulminacyjnym punktem będą uroczystości w dniu 6 V 2006 r. w Bazylice św. Piotra.
ks. Stanisław Groń SJ

Polacy na Białorusi
Rozmowa Leszka Wątróbskiego z Aleksandrem Dworeckowem – z wieloletnim Prezesem Towarzystwa Młodzieży Polskiej w Grodnie przy Związku Polaków na Białorusi

 
 

Czy Stary Testament zapowiada zmartwychwstanie Chrystusa?
Oczekiwanie na Mesjasza to jeden z głównych wątków teologicznych Starego Testamentu, który zapowiada Mesjasza w wielu miejscach. Liczne proroctwa mesjańskie szczegółowo Go charakteryzują. Mówią o Jego przymiotach Boskich i ludzkich, o Jego władzy Boskiej i królewskiej, o misji, jaką wypełni, o Jego niewinnej śmierci; nawet podają szczegóły z Jego życia: gdzie się narodzi, z jakiego pokolenia, w jaki sposób umrze... Czy jednak te tak liczne i szczegółowe proroctwa mówią coś o zmartwychwstaniu Mesjasza?
Marcin Majewski

Kapłani, egzorcyści wyciągają z otchłani
Na różnych kontynentach, o każdej porze modlą się, słuchają poplątanych, dramatycznych historii ludzkich serc, mocą Jezusa uzdrawiają i uwalniają dusze od grzechu, od wpływu złego ducha. Nikt jak oni wiedzą, jak wielką tajemnicą jest człowiek i jak wielka bitwa toczy się każdego dnia o jego dziś i jutro. To kapłani, a wśród nich egzorcyści i osoby na różny sposób wspomagające ich posługiwanie. Ich utrudzenie, zatroskanie pomnażają tylko ich szczęście może takie, jakiego doświadczali apostołowie, którzy zmęczeni wracali z misji i radowali się, że duchy były im posłuszne. Dziś nadal przedłużają tę misję, której najgłębszą treść oddaje ikona Zmartwychwstania: Zstąpienia Jezusa do otchłani.
Jadwiga Zięba

 
 

Sto lat misji w Zambii
Jezuici, wyjeżdżając na misje do Afryki, pamiętali, że człowiek, któremu mają głosić Chrystusa, składa się z duszy i z ciała. My też w dalszym ciągu staramy się postępować według zasady św. Ireneusza: Chwałą Boga jest żywy człowiek. Temu człowiekowi pomagamy rozwinąć cały potencjał talentów, otrzymanych od Boga.
rozmowa z ks. Tadeuszem Świderskim SJ

Opamiętał się i poszedł...
Nawrócenie w życiu człowieka wierzącego, szukającego Boga, należy do problemów niemożliwych do rozwiązania w życiu raz na zawsze. Chrzest, wtajemniczenie w sakramenty Kościoła to tylko pierwsze kroki. Bardzo często nawrócenie, które dokonuje się u człowieka religijnego, dotyczy przechodzenia od religii do wiary. Nawrócenie jawi się jako nierozerwalnie związane z poznaniem Boga.
Barbara Rzepka

 
 

O darze konsekracji dziewic i wdów
Sobór Watykański II wrócił w tym względzie do początków. Zalecił odrodzenie stanu dziewic konsekrowanych w jego pierwotnym kształcie, czyli bez włączania się we wspólnotę. Po Soborze odrodziła się także konsekracja wdów. O jednej i drugiej formie powołania mówi ojciec święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita consecrata.
rozmowa z ks. dr. Stanisławem Szczepańcem

Męczennicy jezuiccy w Azji
Historia chrześcijaństwa w Azji była burzliwa. Starożytne cywilizacje Dalekiego Wschodu niechętnie otwierały się na świat Zachodni, którego przedstawicieli uważano tu za wybitnie barbarzyńskich. Jezuici dzięki przyjętej strategii inkulturacji potrafili dostroić się do kulturowych zwyczajów lokalnych, aby skuteczniej głosić dobrą nowinę o zbawieniu. Gorliwość apostolska, z jaką przemierzali rozległe obszary Indii, Japonii i Chin, była zdumiewająca. Musieli jednak złożyć świadectwo krwi…
Paweł Szpyrka SJ

 
 

Dar ponownie odkryty
Jan nauczał i chrzcił nad Jordanem. Do proroka ustawiła się kolejka pokutników, kandydatów do chrztu. Był to swoisty pochód Izraelitów, którzy swe nadzieje związali z Mesjaszem. W ten pochód włączył się sam Jezus – niewinny Baranek, który pokuty nie potrzebował. Co Go skłoniło do tego czynu? Wewnętrzna solidarność z grzesznikami, pragnienie wspólnoty z nimi. Ojcowie Kościoła mówią, że przez swoje zanurzenie w Jordanie Jezus obmył całą ludzką naturę.
Ks. Józef Bakalarz TCh

Zgromadzeni w imię Chrystusa
Co roku w dniach od 18 do 25 stycznia w sposób szczególny chrześcijanie różnych wyznań bez większych oporów i uprzedzeń gromadzą się na wspólnej modlitwie, po której niejednokrotnie mają też okazję do osobistego spotkania. Ten szczególny czas pomaga chrześcijanom uświadomić sobie grzech podziału i zachęca do refleksji nad przyszłością głoszenia Ewangelii i dawania świadectwa.
Marek Blaza SJ

 
 

Dziesięć prostych słów
Adwent, który przeżywamy, jest czasem oczekiwania na ponowne przyjście Pana. Dobrze żeby Pan zastał dom uprzątnięty i przygotowany. Może warto sięgnąć do mądrości średniowiecznych katechetów, skoro współcześni niekiedy gubią się w zawiłościach lekkiej życiowej filozofii...
Paweł Szpyrka SJ

W betlejemskiej grocie
Przy żłóbku Jezusa czuwają Maryja i Józef, są i ubodzy pasterze, i mędrcy. Wszyscy wpatrują się w maleńkie Dzieciątko pełni uwielbienia, zachwytu i zdumienia nad wyrokami Boga: Jak to Bóg – Dziecię? W stajni? W ubóstwie?... Nie myśleli, że ich wiara, ich miłość, z jaką przyjęli przychodzącego na świat Boga, są najpiękniejszymi i najcenniejszymi darami, jakie i Ty możesz Mu ofiarować.
Grażyna Berger

 
 

Przyjaciele w Panu
Ignacy miał świadomość, że fundamentem jego zakonu jest przyjaźń tych, którzy oddają się na służbę Jedynemu Królowi i jako towarzysze wspólnie realizują zadania wyznaczone przez Opatrzność. Zewnętrzna struktura powinna im jedynie to ułatwiać. Ignacy opierał się na doświadczeniu pierwszej wspólnoty paryskiej, w której Bóg przedziwnie zgromadził tak rozmaite charaktery.
Paweł Szpyrka SJ

Czy umarli objawiają się żywym?
Wiara w życie wieczne towarzyszyła człowiekowi od początku jego dziejów. Przed Objawieniem człowiek pierwotny wyczuwał intuicyjnie, że jego życie nie kończy się na grobie i to przekonanie wyrażał w tzw. religiach naturalnych, będących wytworem jego rozumu i wyobraźni jeszcze przed Narodzeniem Chrystusa.
Bogdan Nowak

 
 

Dobra Pani Jadwiga
Dwunastoletnia Jadwiga przybyła do Wrocławia na dwór księcia śląskiego Bolesława Wysokiego, by poślubić jego syna Henryka. W Polsce spędziła ponad 50 lat, czynnie angażując się w życie kulturalne i polityczne. Ujmowała wszystkich roztropną cierpliwością i matczyną troską o los poddanych. W czasach, gdy panująca dynastia Piastów popadła w moralne rozprężenie, była prawdziwą gwiazdą morza, wskazującą właściwy kierunek.
Paweł Szpyrka SJ

„Trzy kropeczki” – żyć tajemnicą
Czy zdarzyło ci się kiedyś choć raz zadziwić, zdumieć się nad swoim istnieniem? Czy przystanąłeś w chaosie mknącego czasu, by zamilknąć wobec przeczucia, a może dotknięcia w sobie nieuchwytnej rzeczywistości? Chociaż tak często niewiele pojmujemy z siebie samych, mamy powody, by dziękować Bogu za tajemnicę życia, za oczy wiary, za tajemniczość, za ograniczoną poznawalność.
Jadwiga Zięba

 
 

Imię Jezusa
W Piśmie Świętym Nowego Testamentu bardzo często pojawia się zwrot imię Jezusa – łącznie ponad 100 razy. W ustach samego Jezusa przybiera on formę w moje imię czy w imię moje, a w ustach innych w imię Jego czy w Jego imię. Ponadto zwrot ten występuje w bardzo ważnych, teologicznie niezwykle doniosłych tekstach. Wystarczy przytoczyć trzy: Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, gdyż nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego (J 3,18); Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (Dz 4,12); Zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa (1Kor 6,11).
Marcin Majewski

SUDAN – chrześcijańska Golgota
Sudan jest największym krajem w Afryce. Jego powierzchnia wynosi 2.506.000 km, lecz zamieszkuje go tylko 29 milionów ludzi, z czego 70% stanowią muzułmanie, 16,7 % to chrześcijanie (5 milionów), zaś 12% to animiści (wyznawcy pierwotnych religii Afryki). Mimo posiadania ropy naftowej, miedzi i złota jest on jednym z najbiedniejszych krajów świata. W praktyce Sudan dzieli się na część północną – arabską – muzułmańską i południową – chrześcijańską oraz aministyczną.
Marek Kopaczyk

 
 

Synowie św. Dominika
Św. Dominik umierał otoczony wianuszkiem współbraci. Zachęcał ich, aby nie opłakiwali jego śmierci, ale raczej jeszcze gorliwiej oddali się służbie głoszenia słowa. Wskazał na cztery ważne elementy tej służby: na wspólnotę, świadectwo, poszukiwanie mądrości i troskę o każdą duszę.
Paweł Szpyrka SJ

Śladem papieskich listów do młodych
Kolejnym szlakiem pielgrzymowania młodych przez ziemię jest Kolonia i XX Światowy Dzień Młodzieży, który po odejściu jego pomysłodawcy – Jana Pawła II skłania do refleksji nad przesłaniem 20 jego orędzi-listów, kierowanych do wszystkich młodych całego świata, a także do mnie. To one i same spotkania ŚDM w szczególny sposób kształtowały serca “pokolenia Jana Pawła II”.
Jadwiga Zięba

 
 

Święta Czarnulka
Kościół katolicki posiada liczne grono świętych nieraz bardzo dla nas egzotycznych. Jedną z nich jest Sługa Boża Julianna Teresa od św. Dominika, czyli afrykańska królewna gwinejska Chikaba, która odbiera w kastylijskiej Salamance kilkuwiekowy żywy kult. Zwana jest przez Hiszpanów pieszczotliwie świętą Czarnulką (la santa Negrita).
Piotr Stefaniak

Propozycje dla emerytów i nie tylko...
Ubolewam nad ludźmi uzależnionymi od telewizji. Tak, istnieje również i takie uzależnienie. Wielu moich znajomych ogląda kilka seriali telewizyjnych. Znam panią, która tak żyje problemami bohaterów seriali, że nie jest w stanie angażować się w sprawy swoich dzieci, nie mówiąc o innych ludziach.
Teresa Bielska

 
 

Głód miłości
Wiele osób spośród naszych bliskich, w naszych środowiskach, nieumiejętnie woła o miłość. Nie nauczyli się robić tego w sposób akceptowalny społecznie i teraz cierpią – często bardzo niewinnie.
Alicja Bronakowska

Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi
Bóg, nie zgadzając się na śmierć człowieka, zawierzył go Maryi. Chrystus z krzyża oddał człowieka swojej Matce. Oddanie się Maryi, zawierzanie się Niepokalanemu Jej Sercu, to przedłużanie tajemniczego oddania się Boga człowiekowi. Ostatni zastępcy Chrystusa w odpowiedzi na uznane fatimskie objawienia poświęcali Kościół i ludzkość Niepokalanemu Sercu Maryi: Pius XII (31 X 1942), Paweł VI (7 VII 1952, 21 XI 1964). Kilkakrotnie uczynił to Jan Paweł II (13 V 1982, 25 III 1984, 13 V 1991), który dodatkowo 8 X w Roku Jubileuszowym 2000 dokonał aktu zawierzenia Matce Bożej Kościoła i świata Trzeciego Tysiąclecia. Do tych tekstów warto i należy wracać. Rodzą one pytanie: Jakie ma to znaczenie dla nas, dla mnie?
Jadwiga Zięba

 
 

Trójco, którą uwielbiam
Św. Jan Ewangelista, dając świadectwo o śmierci Jezusa na krzyżu, użył dziwnego zwrotu: I oddał ducha… (J 19,30). Bibliści i egzegeci zastanawiali się, dlaczego św. Jan tak określił śmierć Pana. Szukali takiego wyrażenia w literaturze starożytnej i, o dziwo, nigdzie nie odnaleźli podobnego zwrotu oznaczającego czyjąś śmierć! Umiłowany uczeń Jezusa chciał zatem coś powiedzieć…
Marcin Majewski

Listy matki do Pana Boga
Korespondencja matki z Panem Bogiem to seria listów (prezentujemy kilka z nich), powstała na przestrzeni niemal trzynastu lat, bo tyle ma Dominik – mój ukochany syn. Codzienne życie matki stało się pretekstem do rozważań prawd wiary. Źródłem przemyśleń zawsze był Dominiś. Niestety, nie zawsze tak milutki, jak ten maluch na czworakach. Zawsze jednak kochany, najukochańszy mój syn. Od niego uczyłam się prostoty wiary. To on uczył mnie cierpliwości i pokory. Patrząc na niego, odkrywałam Boże prawdy w niezwykle prosty, niemal dziecięcy sposób.
Grażyna Kraśniewska

 
 

Zasypany Kościół
W ostatnich miesiącach cały świat przypomina sobie o istnieniu Sudanu i o problemach, jakie targają tym afrykańskim krajem z powodu wewnętrznych wojen. Informacje o tragedii ludności Darfuru, zachodnich prowincji tego kraju, docierają przez wszystkie media i skłaniają do różnych form pomocy ludziom z obozów uchodźców, żyjących w nieludzkich warunkach. Mało kto zdaje sobie sprawę, że w tamtych stronach, na północy obecnego Sudanu i na samym południu Egiptu, między VI a XIV wiekiem istniało znaczące państwo chrześcijańskie, po którym pozostały tylko ruiny zasypane piaskiem. Obejmowało ono terytorium zwane Nubią.
ks. Henryk Pietras SJ

Pierwszy wizerunek Miłosierdzia Bożego
Obrazy miłosiernego Pana Jezusa, nazywane także wizerunkami Miłosierdzia Bożego, znajdują się prawie we wszystkich polskich kościołach i kaplicach. Jezus, objawiając się 22 lutego 1931 r. św. s. Faustynie, przebywającej wówczas w klasztorze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, oznajmił jej: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że każda dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako Swej chwały (Dz. 47, 48).
Jan Pluta

 
 

Spotkanie ze świętym Józefem
Kim był ten Niezawodny Opiekun? Z Ewangelii dowiadujemy się, że św. Józef był człowiekiem prostym, skromnym i ubogim, chociaż pochodził z królewskiego rodu Dawida. Prosta była przede wszystkim jego dusza. Prostota duszy Józefa nie oznaczała wcale, że nie umiał dostrzegać trudności i problemów swego życia w całej ich zawiłości. Podchodził do nich śmiało i rozwiązywał je roztropnie. Proste spojrzenie na wszystkie rzeczy świadczyło o jego mądrości.
Katarzyna Pytlarz

Głosimy śmierć Twoją, wyznajemy Twoje zmartwychwstaniei oczekujemy Twojego przyjścia
Czasem odnoszę wrażenie, że dziś jesteśmy trochę podobni do Koryntian. Wierzymy w nieśmiertelność duszy, mamy nadzieję na zjednoczenie jej z Bogiem. Natomiast zmartwychwstanie ciał jest nam jakoś obce, nie bardzo umiemy sobie poradzić z tą prawdą, wyrażaną przecież podczas każdej uroczystej Eucharystii w Credo: Oczekuję wskrzeszenia umarłych, czy w Składzie Apostolskim: Wierzę w ciała zmartwychwstanie.
Marcin Majewski

 
 

Sens codziennego trudu
Dookoła nas szara codzienność. Niełatwo jest się z nią zmagać. Praca, obowiązki, które przytłaczają. Cierpienie, choroba. Niektórzy jakoś radzą sobie z rzeczywistością, pogodnie stawiają czoła temu, co przynoszą kolejne dni. Inni walczą ostatkiem sił, są zniechęceni. W czym tkwi tajemnica tych pierwszych? Skąd czerpią siłę do zmagania się z codziennością?
Sebastian Masłowski SJ

Góralko, czy ci nie żal?
Niewiele mogę powiedzieć o tym, co zrobiłam na misji, bo to kropla wobec morza potrzeb materialnych i duchowych, a zadaniem misjonarza jest siać. Wiem jednak, czuję, jak wiele otrzymałam i jak wiele się nauczyłam od moich braci Indian.
Wspomnienia świeckiej misjonarki z pracy na misjach w Boliwii

 
 

Najbardziej potrzeba nam modlitwy
Często powtarzam moim znajomym w Rosji, że przyjechałem tam nie dlatego, że jestem Polakiem, katolikiem, księdzem, jezuitą, ale ze względu na Chrystusa. Moje powołanie do pracy w Rosji związane jest z moim poszukiwaniem i z moją wiarą w Chrystusa.
Z ks. Stanisławem Pomykałą SJ, od trzynastu lat pracującym w Rosji i na Syberii, rozmawia ks. Jerzy Sermak SJ

Chrześcijanie lwom!
Pierwszym aktem polityki antychrześcijańskiej był proces i śmierć Jezusa. Badając świadectwa ewangeliczne, jasne wydaje się to, że skazanie było wynikiem sprzymierzenia żydowskich sfer rządzących, zwłaszcza kapłanów, z rzymskim prokuratorem. Jezus stanął przed najwyższym sądem żydowskim, Sanhedrynem, który zakwalifikował Jego czyny jako bluźniercze, ale wydany przez Piłata wyrok śmierci przez ukrzyżowanie był kaźnią typu rzymskiego.
Paweł Szpyrka SJ

 
 

Zwycięstwo Niepokalanej
Każdy powrót do Boga, każda konwersja jest zdarzeniem niezwykłym, nadprzyrodzonym, po prostu cudownym, lecz przyjęcie wiary katolickiej za sprawą Cudownego Medalika przez zapiekłego w nienawiści do katolicyzmu francuskiego Żyda Alfonsa Ratisbonne jest tak wyjątkowym, tajemniczym i zdumiewającym wydarzeniem, że zasługuje na przypominanie o nim.
Jan Pluta

Adwent
Liturgia Kościoła pomaga nam przejść od okresu zwykłego w ciągu roku do Adwentu z pewną kontynuacją. Podobnie jak ostatnie dni roku liturgicznego także Adwent charakteryzuje oczekiwanie na ponowne przyjście Pana. Trzy słowa ostatnich dni roku liturgicznego: – Bądźcie uważni! czuwajcie! módlcie się! – stanowią fundamentalną wskazówkę do tego, jak przeżywać czas Adwentu.
Michela Porcellato, kamedułka

 
 

 

 

© 1996–2008 www.mateusz.pl