www.mateusz.pl/wam/poslaniec

KS. LESZEK GĘSIAK SJ

Drodzy Czytelnicy!

 

Tekst pochodzi z miesięcznika Posłaniec, 9/2006

Otrzymujecie dziś kolejny numer naszego pisma. Tym razem jest on szczególny. Po raz pierwszy prezentujemy wspólne wydanie ukazującego się od 1872 r. w Polsce Posłańca Serca Jezusowego oraz wydawanego od 1917 r. w Stanach Zjednoczonych Posłańca Serca Jezusa. Po długim czasie rozeznawania i poszukiwania najlepszego rozwiązania, połączyliśmy wysiłki dwóch redakcji, by zaproponować naszym Czytelnikom pismo w odnowionej szacie graficznej, liczące 64 strony, podejmujące ważne i ciekawe tematy z punktu widzenia dzisiejszego katolika. Posłaniec to zatem dwie historie, opisane przez ks. Jana Ożoga SJ i ks. Pawła Kosińskiego SJ, które splatają się wzajemnie i, szanując tożsamość i tradycje każdej z nich, otwierają się na razem podjętą nieznaną przyszłość.

Przywiązanie do tradycji to przede wszystkim sięganie do źródła obydwu pism, czyli do comiesięcznych intencji papieskich. To one: papieska intencja ogólna i papieska intencja misyjna, będą stanowić trzon każdego numeru. Będą wyznaczać nam punkty odniesienia i poprzez odpowiednio dobrany temat przewodni wskazywać na te problemy, które są aktualne i jakże istotne w naszym codziennym życiu. Dlatego też numer wrześniowy Posłańca poświęcamy mediom, gdyż jest życzeniem Papieża, byśmy korzystali ze środków społecznego przekazu w sposób świadomy i odpowiedzialny.

Chcemy, by Posłaniec był miejscem spotkań z ciekawymi i ważnymi dla Kościoła ludźmi. W niniejszym numerze zamieszczamy rozmowę z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem, Metropolitą Krakowskim, członkiem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Prezentujemy także wywiad ks. Józefa Polaka SJ, kierownika Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego z ks. Giuseppe Scottim, prezesem Watykańskiej Księgarni Wydawniczej, w której wydawane są m.in. publikacje Ojca Świętego.

Kontynuować będziemy szereg działów, które dotychczas ukazywały się w polskim wydaniu Posłańca, jak na przykład Słowo Życia, gdzie do tekstów Ewangelii na każdą niedzielę proponujemy wprowadzenie do modlitwy medytacyjnej według metody Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego Loyoli. I jak dawniej, każdego miesiąca pojawią się Zamyślenia Ojca Jerzego, rubryka Duszpasterz, dociekania biblijne, wędrówki po ciekawych miejscach i krajach misyjnych. Dołączamy także nowe działy, które będą podejmować tematy z zakresu prawa, psychologii, ekumenizmu i wielu innych. Nie zabraknie rozważań o chrześcijańskiej kulturze, będziemy także korzystać ze znakomitych przepisów kuchennych s. Anastazji Pustelnik FDC, autorki licznych książek kucharskich. Do wrześniowego numeru dołączamy wstrząsający i niezwykle głęboki film o dzisiejszych męczennikach za wiarę, będący świadectwem umiłowania Jezusa Chrystusa ponad wszystko.

Mamy nadzieję, że Posłaniec w nowej szacie spodoba się naszym Drogim Czytelnikom i na stałe zagości w polskich rodzinach, zarówno tych w kraju, jak i na emigracji. Chcemy wciąż ulepszać go, poprawiać, otwierać się na ważne tematy i problemy dzisiejszych katolików. By móc to robić dobrze, bardzo liczymy na dialog z Wami i przekazywane nam uwagi i sugestie poprzez listy czy e-maile. Mimo znacznego zwiększenia objętości, nie podnosimy ceny naszego pisma, zachęcamy równocześnie do zaprenumerowania Posłańca, gdyż zapewnia to stałą, regularną, comiesięczną dostawę każdego numeru bezpośrednio do Waszego domu, za cenę niższą niż w sprzedaży detalicznej. W historię Posłańców zawsze wpisana była modlitwa, szczególnie kierowana do Serca Jezusowego. Kontynuując tę praktykę, zachęcamy do przesyłania nam Waszych intencji, które będziemy umieszczać na naszym portalu internetowym http://poslaniec.net w dziale serce za Serce. W każdy pierwszy piątek miesiąca w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie oraz w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago będą odprawiane Msze święte w intencji Czytelników Posłańca, a także we wszystkich intencjach przesłanych do działu serce za Serce.

Dziękujemy za Wasze dotychczasowe zaufanie i przywiązanie. Żywimy nadzieję, że nadal pozostaniecie naszymi wiernymi czytelnikami i będziecie nas wspierać swoją modlitwą. Cieszymy się, że możemy być posłańcami dobrych wieści, którymi żyje dzisiaj Kościół. Życzymy miłej lektury!

Ks. Leszek Gęsiak SJ
redaktor naczelny

 

Tekst pochodzi z miesięcznika Posłaniec, wrzesień 2006

 

 

 

© 1996–2006 www.mateusz.pl