Rozpal wiarę. A będą działy się cuda

MARCIN ZIELIŃSKI

Rozpal wiarę. A będą działy się cuda

Możesz być pewny, że ta książka zmobilizuje cię do modlitwy. Nie czekaj! Módl się z wiarą!

Wstęp do religii

ABP FULTON J. SHEEN

Wstęp do religii

Ta napisana niemal 70 lat temu książka do dziś zaskakuje błyskotliwością i aktualnością sformułowań.

Milczące współ-czucie. Odnajdywanie Boga w kontemplacji

JAMES L. PAPANDREA

Depozyt wiary

Czy wiara katolicka jest zgodna z tym, w co wierzyli pierwsi chrześcijanie?

Krzysztof Osuch SJ

Sposób odprawiania rachunku sumienia ogólnego

Rachunek sumienia być może kojarzy się nam z mozolnym trudem rzemieślnika. Czy nie zasługuje on jednak, jako ważny element wielkiej sztuki pasterzowania sobie, na miano wznioślejsze? Właśnie duszpasterzowanie św. Grzegorz Wielki nazwał sztuką sztuk (ars atrium). Codziennie praktykowany rachunek sumienia – dobrze rozumiany i z pasją przeżywany – z całą pewnością jawi się jako działanie pełne inwencji w odniesieniu do arcydzieła, jakim już jest każda ludzka osoba, a ma się nim stać jeszcze pełniejWięcej...

ks. Tomasz Nawracała

Teologiczne aspekty aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

W ogłoszonym w listopadzie 2015 roku liście pasterskim Episkopatu Polski na 1050-lecia chrztu Polski pojawiła się zapowiedzieć wielkiego aktu wieńczącego ten nadzwyczajny jubileusz. W sanktuarium w Łagiewnikach w sobotę, dnia 19 listopada 2016 roku nastąpi ogólnopolski akt zawierzenia losów Polski Jezusowi Chrystusowi, Królowi wszechświataWięcej...

Antonio Spadaro SJ

Ignacjańskie korzenie reformy Kościoła papieża Franciszka (część 3)

Zasada, która syntetyzuje ewolucyjną wizję papieża Franciszka, wyraża się w motcie: Non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo, divinum est, które można przetłumaczyć: „Boską rzeczą jest nie być ograniczonym przez to co największe, a mimo to być zawartym w tym, co jest najmniejsze”. Jest to część długiego literackiego epitafium ułożonego przez anonimowego jezuitę na cześć Ignacego z LoyoliWięcej...

Dariusz Piórkowski SJ

Jak przygotowywać młodych do małżeństwa?

Teologia ciała Jana Pawła II jest ogromnym osiągnięciem Kościoła. Ale, moim zdaniem, to wyższa szkoła jazdy, póki co dla nielicznych, a na pewno dla chrześcijan dojrzałych w wierze – Więcej...

Jacek Poznański SJ

Alkoholizm i Kripa: Spiritus contra spiritum

Program leczenia uzależnień w Kripie jest oparty na 12 krokach Anonimowych Alkoholików. Podstawową ideą AA jest odwołanie się do wymiaru duchowego, Siły Wyższej, do Boga takiego, jakim dany człowiek Go rozumie. Aby utrzymać trzeźwość, konieczne jest całkowite powierzenie się i zaufanie Bogu oraz stały z Nim kontakt przez modlitwę i medytację – Więcej...

ks. Marian Pisarzak MIC

Święty to przykład, inspiracja i pomoc

Streszczeniem pobożności Ojca Papczyńskiego może być jego pełne imię zakonne: Stanisław od Jezusa i Maryi. W napisanych medytacjach i zalecanych praktykach często czynił odniesienie do Nich. Jezus i Maryja po prostu byli w jego sercu i na ustach. Zachęcał do ich naśladowania. Polecał kontemplację ewangelicznego obrazu Jezusa, z Krzyżem w centrumWięcej...

Jacek Święcki

Europa przez znaki i symbole (I): Zmartwychwstały gród

Naszą wędrówkę rozpoczynamy od bardzo symbolicznego miejsca jakim są niewątpliwie Ateny. Wszelkie rozmyślanie o kulturze europejskiej tam się rozpoczynają i dla wielu tam się także kończą. Bo chociaż Europa nie wyłoniła się bynajmniej „z niczego”, gdyż ma wyraĽne egipsko-bliskowschodnie korzenie, to jednak dopiero w Atenach dała się poznać światu po raz pierwszy jako zupełnie odrębna i nieporównywalna do swych poprzedniczek przestrzeń cywilizacyjna – Więcej...

Portal mateusz.pl

Czytania na każdy dzień | Pytania o wiarę | Nasi autorzy | Skrzynka intencji Sióstr Karmelitanek

Archiwalne strony tematyczne

Czytelnia | Duchowość | Karol Meissner | Dokumenty | Goście Mateusza | Jan Paweł II | Rekolekcje | Ludzie | Rodzina

© 1996–2016 mateusz.pl

informacja na temat plików cookie
ukazuje się w sieci nieprzerwanie od 1996 roku dzięki LOGON SA
nasz e-mail: portal