JEZUICI – KRAKÓW  •  MATEUSZ 

ŻYCIE DUCHOWE

 

ZIMA 2001

Swami Omkarananda, abp Ihor Isiczenko, ks. Piotr Gąsiorowski, ks. prof. Konrad Maria Paweł Rudnicki: Po co dialog?

STANISŁAW OBIREK SJ, JAN WOLEŃSKI, DARIUSZ KOWALCZYK SJ, KRZYSZTOF MĄDEL SJ: W co wierzy ten, kto nie wierzy?

LEON KNABIT OSB: Moje przygody z telewizją

PEŁNY SPIS TREŚCI

 


 

JESIEŃ 2000

Miriam Akavia, Zygmunt Bauman,
kard. Franz König, ks. Andrzej Pikula: Świadkowie
AGNIESZKA HOLLAND, MIECZYSŁAW TOMASZEWSKI:
Czym jest dla mnie życie duchowe?
STANISŁAW OBIREK SJ: Życie duchowe księdza Józefa Tischnera

 

LATO 2000

Ewa Wipszycka, Ks. Jan Kracik, Jerzy Prokopiuk: Kościół grzeszników
MACIEJ BIENIASZ, ADAM BONIECKI MIC, ADAM SCHAFF
o życiu duchowym

 

WIOSNA 2000

Anna Świderkówna, Byron L. Sherwin: Nasze korzenie
WILHELM DICHTER, KRZYSZTOF KOEHLER, ABP HENRYK JÓZEF MUSZYŃSKI, KRZYSZTOF MYSZKOWSKI, ELŻBIETA TABAKOWSKA, MICHAŁ ZIOŁO OCSO o życiu duchowym

 

ZIMA 2000

MAZOWIECKI, PAWŁOWSKI, ROZKRUT: Chrześcijanin w świecie
GIEROWSKI, GROSFELD, GRÜN, JAGIEŁŁO, MARGUERITE, WOJCIECHOWSKI o życiu duchowym
Księża mówią kazania...

 

JESIEŃ 1999

W zeszycie między innymi:
Nihilizm, grawitacja i Pan Bóg
rozmowa z abp. Józefem Życińskim
Z powrotem do kontemplacji
rozmowa z prof. Stefanem Swieżawskim
T. CHRZANOWSKI, D. DONNELLY, J. MARCINIAK, B. L. SHERWIN, K. ZANUSSI o życiu duchowym

 

TEMATY NUMERÓW ARCHIWALNYCH

Od rygoryzmu do zgody na człowieczą dolę (nr 6), Odmiana serca (nr 7), Spowiedź dzisiaj (nr 8), Codzienność duchowości chrześcijańskiej (nr 9), Z ekumenią w XXI wiek (nr 10), Kultura i dusza (11), Świeccy w Kościele (nr 12), Ojcostwo (nr 13), Homo viator (nr 14), Życie w Bogu (nr 15), Podróż na Wschód (16), W cieniu śmierci (17), Czas przemian (18), Modlitwa młodych (19), Którędy do Światła? (20)

 

 


 

 

ŻYCIE DUCHOWE – kwartalnik

Wydawca
PROWINCJA POLSKI POŁUDNIOWEJ TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO
WYDAWNICTWO WAM

Pismo stowarzyszone w Konsorcjum Prasowym WAM

Rada redakcji
JÓZEF AUGUSTYN SJ, JACEK BOLEWSKI SJ, ANNA KLUZ-ŁOSIOWA, ZBIGNIEW NOSOWSKI, JANUSZ PONIEWIERSKI, BOGUSŁAW STECZEK SJ, ADAM ŻAK SJ

Zespół redakcyjny
JAKUB KOŁACZ SJ, KRZYSZTOF MĄDEL SJ, STANISŁAW OBIREK SJ (redaktor naczelny), HENRYK PIETRAS SJ, MARIA WOLAŃCZYK

Projekt okładki
TADEUSZ G. WIKTOR

Opracowanie komputerowe
JACEK ZARYCZNY

Superiorum permissu

 

Redakcja
31-501 Kraków ul. Kopernika 26
tel. 429 18 88
e-mail: zd@wam.jezuici.krakow.pl
www.mateusz.pl/zd
www.jezuici.krakow.pl/wam/zd

 

Prenumeratę przyjmuje przez cały rok Wydawnictwo WAM, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26. Cena prenumeraty rocznej na rok 2000 – 38.00 zł. Cena zeszytu w sprzedaży 11.00 zł, w prenumeracie 9.50 zł.

Wpłaty
WYDAWNICTWO WAM
PRENUMERATA CZASOPISM
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
BSK SA O/Kraków nr 10501445-1202272884

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.

 

 

 

 

 

 DO GÓRY