W Jego ranach

JÓZEF AUGUSTYN SJ

W Jego ranach

Rozważania rekolekcyjne oparte na trzecim tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli

 

WPROWADZENIA DO KONTEMPLACJI EWANGELICZNYCH

I. WSTĘP DO KONTEMPLACJI MĘKI JEZUSA
Powaga i dramat męki i śmierci Jezusa; Mała apokalipsa; Jak kontemplować mękę i śmierć Jezusa?; Miejcie te same uczucia, co Jezus Chrystus; Miłość i posłuszeństwo; Męka Jezusa w naszym życiu

II. OFIARA ABRAHAMA, IZAAKA I JEZUSA
Czas spełnionych marzeń; Abrahamie!; Dialogowanie z Bogiem; Potem wrócimy do was

III. BARANA ZŁOŻYŁ W OFIERZE CAŁOPALNEJ ZAMIAST SWEGO SYNA
Ojcze mój!; Sięgnął po nóż, aby zabić swego syna; Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego; Barana złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna

IV. OSTATNIA WIECZERZA
Judasz szukał sposobności, żeby im Go wydać; Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami; Łamanie Chleba, błogosławienie Kielicha; To czyńcie na moją pamiątkę!; Sakrament kapłaństwa

V. UMYCIE NÓG APOSTOŁOM
Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?; Jeżeli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną; Dałem wam przykład

VI. MODLITWA JEZUSA W OGRÓJCU
Kuszenie Jezusa w Ogrójcu; Męka Jezusa źródłem pokoju i radości; Kuszenie na Górze Oliwnej; Dramatyczna walka i krwawy pot; Modlitwa warunkiem zwycięstwa nad pokusą

VII. POJMANIE JEZUSA
Jeden z Dwunastu; Wydanie się w ręce nieprzyjaciół; Przestańcie, dosyć!; Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę; Ucieczka Apostołów

VIII. JEZUS PRZED WYSOKĄ RADĄ
Nocne przesłuchanie; Poranne przesłuchanie i wyrok Wysokiej Rady; Mesjasz, Syn Człowieczy, Syn Boży

IX. ZAPARCIE SIĘ PIOTRA
Zapowiedź zdrady; Nie znam tego Człowieka; Gorzko zapłakał

X. JEZUS PRZED PIŁATEM
Nienawiść Sanhedrynu i strach Piłata; Jezus Królem; Jezus wobec Piłata

XI. JEZUS PRZED HERODEM — JEZUS I BARABASZ
Pokorne oblicze Boga; Barabasz i Jezus; Parodia sądu

XII. BICZOWANIE, UKORONOWANIE CIERNIEM
Biczowanie Jezusa; Koronowanie cierniem; Oto Człowiek!; Skazany na śmierć

XIII. DROGA KRZYŻOWA
On sam dźwigał krzyż; Szymon Cyrenejczyk; Płaczące niewiasty; Obnażenie z szat; Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem

XIV. UKRZYŻOWANIE JEZUSA
Ukrzyżowanie Jezusa; Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią; Co jest moim krzyżem?; Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

XV. JEZUS NA KRZYŻU
Oto Matka twoja; Kuszenie Jezusa na krzyżu; Sąd Boga nad światem; Ekonomia Bożego zbawienia; Złożyć głowę na krzyżu Jezusa

XVI. ŚMIERĆ JEZUSA
Świadkowie śmierci Jezusa; Śmierć Jezusa; Przebicie serca włócznią

XVII. POGRZEB JEZUSA
Martwe ciało Jezusa; Pogrzeb Jezusa

XVIII. KONTEMPLACJA CAŁEJ MĘKI JEZUSA
Przemiana posiadania w ofiarowanie; Pasywność Jezusa w czasie męki i śmierci

 
ROZWAŻANIA REKOLEKCYJNE

XIX. PRZYPOWIEŚĆ O WINNICY
Założenie winnicy; Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi; W końcu posłał swojego syna;
. Możliwość powiedzenia Bogu nie; Co właściciel winnicy czyni z owymi rolnikami?

XX. MOWA POŻEGNALNA
Trwanie w miłości Jezusa; Trwanie we wzajemnej miłości

XXI. EUCHARYSTIA SZKOŁĄ MIŁOŚCI
Miłość mierzy się darem; Miejsce pojednania

XXII. ŻYWA EUCHARYSTIA
Wdzięczność; Spełnianie pragnień; Miłość ukrzyżowana i zwycięska; Dawanie świadectwa

XXIII. EUCHARYSTIA ŹRÓDŁEM SIŁY I RADOŚCI
Chleb grzeszników; Źródło radości; Przygotowanie do Eucharystii

XXIV. CIEMNA NOC MISTYKÓW I JEZUSA UKRZYŻOWANEGO
Świadectwa mistyków; Nasze duchowe udręki; Współuczestnictwo w cierpieniu Jezusa na krzyżu

XXV. POSŁUSZEŃSTWO EWANGELICZNE
Posłuszeństwo Jezusa; Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał; Kto was słucha, Mnie słucha; Dwie płaszczyzny posłuszeństwa; Dynamiczne i statyczne rozumienie woli Bożej; Dojrzewanie do posłuszeństwa; Posłuszeństwo zakonne; Przełożony

 

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ PROPONOWANE ROZWAŻANIA?
Dla odprawienia trzeciego tygodnia Ćwiczeń; Dla odprawienia trzeciego tygodnia w życiu codziennym; Jako wprowadzenie do przedłużonej modlitwy indywidualnej

 

 

 

P O P R Z E D N I N A S T Ę P N Y
TOM II – DAJ MI PIĆ I. WSTĘP DO KONTEMPLACJI MĘKI JEZUSA
 
na początek strony
© 1996–2000 Mateusz