Ksiązki
V I T T O R I O   M E S S O R I
PYTANIA O CHRZEŚCIJAŃSTWO
"Czy Ty jesteś Mesjaszem, który ma przyjść?"
 

wydawnictwo m

 

SPIS TREŚCI

 
Uwagi wprowadzające
Na tropach ukrywającego się Boga;
Twarze, głosy; Nić w labiryncie

I. Cztery razy nie, "w imię rozumu"
Leonardo Sciascia; Luigi Firpo; Umberto Eco;
Alessandro Galante Garrone

II. Cztery razy tak "w imię rozumu"
Arturo Carlo Jemolo i Hans Küng;
Gaspare Barbiellini Amidei; Jean Guitton

III. Trzy razy nie dla podejrzliwości
Geno Pampaloni; Claudio Magris; Giovanni Arpino

IV. Dwa razy tak dla "religii"
Pietro Citati; Elémire Zolla

V. Żyd i kobieta-antropolog "dla" Jezusa
David Flusser; Ida Magli

VI. Dwaj bibliści i archeolog
René Latourelle; Jean Carmignac; Bellarmino Bagatti

VII. Trzej konwertyci w Paryżu
André Frossard; Louis Pauwels; Jean-Marie Lustiger

VIII. Jezuita i ateistka, którzy obserwują niebo
George V. Coyne; Margherita Hack

IX. Najsławniejszy wśród teologów
Karl Rahner

X. Dwa sposoby na życie wiarą
Luigi Giussani; Alberto Monticone

XI. Gdy katolik jest u władzy
Giulio Andreotti; Oscar L. Scalfaro

XII. "Generał" i jego strategia
Egidio Viganò

XIII. Siostra pustelnica i ksiądz narkomanów
Maria Pia Giudici; Luigi Ciotti

XIV. Historyk "wieków chrześcijańskich"
Franco Cardini

XV. Pisarz i Pismo Święte
Italo A. Chiusano

XVI. Droga mistyki
Divo Barsotti

XVII. W poszukiwaniu utraconej jedności
Vittorio Subilia; Max Thurian

XVIII. Wyzwanie innych religii
Piero Rossano; Piero Gheddo

XIX. Cztery wtargnięcia w tajemnicę
Uczony i Całun; "Znak" świętego Januarego;
Gdy Maryja się objawia; Na granicach nieznanego

 

 

 

Tłumaczył Ks. MIECZYSŁAW STEBART COr
WYDAWNICTWO M, Kraków 1997
Tytuł oryginału:
INCHIESTA SUL CRISTIANESIMO.
"Sei tu il Messia che deve venire?"
Redakcja: Józef Kozak
Redakcja techniczna: Joanna Łazarów
Korekta: Małgorzata Chojnacka
Projekt okładki: Pracownia m
copyright by SEI Società Editrice Internazionale -- Torino 1987
copyright by Wydawnictwo m, Kraków 1996

Imprimatur:
Kuria Metropolitalna w Krakowie
Jan Szkodoń, Vic. Gen.
Ks. Kazimierz Moskała, Not.
Ks. doc. dr hab. Marian Jakubiec, Cenzor
L. 245/97, Kraków 28.01.1997 r.
ISBN 83-87243-00-0
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków
tel. (012) 21-17-12, tel./fax 21-50-92

Ducha nie gaście, proroctwa nie
lekceważcie! Wszystko badajcie,
a co szlachetne -- zachowujcie!
(1 Tes 5,19-21)

 


początek strony
(c) 1996-1998 Mateusz