Książki Mateusza
George Martin

CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO
JAKO SŁOWA BOŻEGO

WYDANIE I

 

Przedmowa

Wstęp

Część pierwsza: Czytanie Pisma

  1. Czytanie
  2. Zrozumienie
  3. Słuchanie
  4. Modlitwa   

Część druga: Słowo Boga

  1. Słowo Boże przychodzi w słowach ludzi
  2. Bóg jest tym, który mówi
  3. Kościół jest tym, który słucha

Zakończenie

Dodatek - niektóre problemy interpretacji

 

  

George Martin

CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO jako SŁOWA BOŻEGO

Tytuł oryginału: READING SCRIPTURE AS THE WORD OF GOD

Tłumaczyła: Anna Horodyska

IMPRIMATUR
Kuria Metropolitarna w Krakowie
Kraków, dnia 4 sierpnia 1982. L.dz.2627/82.
+ Stanisław Smoleński, Vic. Gen. ks. Jan Dyduch, Kanclerz, ks. Jerzy Chmiel, Cenzor

POLSKIE TOWARZYSTWO TEOLOGICZNE W KRAKOWIE


początek strony
(c) 1996-1998 Mateusz