Czytanie Pisma Świętego
WSTĘP
 

CEL KSIĄŻKI

Ta książka jest o czytaniu Pisma i czytaniu go jako Słowa Boga skierowanego do nas.

Jest to praktyczna książka mająca na celu pomóc komuś, kto pragnie zacząć czytać Pismo albo chce dojrzewać w swym zrozumieniu Pisma. Ukazuje metody posługiwania się Pismem, by wzrastać w życiu chrześcijańskim i sposoby, jakimi, Bóg kieruje swoje Słowo do nas przez słowa Pisma.

Część I książki poświęcona jest Czytaniu Pisma. Daje nam ona praktyczne wskazówki o tym jak czytać Pismo, jak wzrastać w zrozumieniu tego, co czytamy, jak słuchać słowa Boga wyrażonego za pośrednictwem Pisma i jak posługiwać się Pismem w naszej modlitwie. Celem jest "ożywić" Pismo dla nas.

Część II, poświęcona Słowu Boga, jest związana z tym jak Bóg objawia się nam poprzez słowa Pisma. Porusza sprawę naszego stosunku do Pisma jako do Słowa Boga wypowiadanego do nas poprzez ludzi i jak Pismo objawia nam samego Boga, zmieniając nas w Jego ludzi.

 

Dodatek porusza niektóre problemy z interpretacją Biblii.

Książka ta jest raczej punktem wyjścia, a nie wyczerpującym ujęciem poruszanych zagadnień. Nie daje ona wprowadzenia do każdej z części Biblii, ani też nie komentuje ich. Porusza tylko sposób, w jaki Bóg sam się nam objawia poprzez Pismo i daje praktyczne wskazówki dla nas, jak czytać Pismo jako Jego słowo. Mam nadzieję, że książka ta skieruje czytelnika do innych pozycji poświęconych Biblii, a ponad wszystko do przeczytania samej Biblii.

Moim celem nie było napisanie książki oryginalnej lecz użytecznej. Większość myśli zawartych w niej jest tak ściśle powiązana, że nie sposób dojść ich źródeł. Zaletą tej książki jest ukazywanie ich w czytelny i praktyczny sposób.

Specjalną wdzięczność jestem winien wobec George`a Montague`a, S. M., Brian`a Moore`a, i Kevin`a Ranaghan`a za ich rady w ocenie tej pracy oraz dla James`a Manney`a, Nicholas`a Cavnar`a i Bret`a Ghezzi`a za ich pomoc w jej wydaniu.

Czytam Pismo i piszę tę książkę od strony Rzymsko - Katolickiej tradycji - ale wierzę, że to, co piszę jest prawdziwe i ważne dla każdego Chrześcijanina, który będzie czytał Pismo jako słowo Boga.

1 marca 1975

 

 

P O P R Z E D N I N A S T Ę P N Y
Przedmowa Rozdział 1 - Czytanie

początek strony
(c) 1996-1998 Mateusz