Książki Mateusza
Tomasz Pawłowski OP

PRZEWODNIK DLA ZNIECHĘCONYCH
SPOWIEDZIĄ I MSZĄ ŚWIĘTĄ

Wydawnictwo "W drodze"

Spis treści

Ostrzeżenie zamiast wstępu

 
POWRÓT

 1.  Dlaczego unikam spowiedzi?
 2.  Czy księża wymyślili spowiedź?
 3.  Zanim przystąpimy do Sakramentu Pokuty
 4.  To jest najważniejsze
 5.  Komu może zaszkodzić stały spowiednik?
 6.  Rachunek sumienia

 
ŁAMANIE CHLEBA

 1.  Czy można uniknąć znudzenia mszą świętą?
 2.  Ewolucja w liturgii
 3.  Kultura modlitwy
 4.  Gdzie zaczyna się przegrana?
 5.  Łamanie Chleba
 6.  Dlaczego komunia święta jest często nieskuteczna?

 

Ostrzeżenie zamiast wstępu

Książki tej nie powinni brać do ręki teoretycy, a więc na przykład egzegeci, liturgiści, historycy, bo Przewodnik powstał na podstawie doświadczeń przeszło dwudziestoletniej praktyki duszpasterskiej. Pisany przez praktyka-amatora może zawierać szereg nieprecyzyjnych sformułowań. Został on napisany nie jako rozprawa teoretyczna, ale jako poradnik w codziennym życiu. Nie powinni go czytać również rubrycyści, gdyż go nie zrozumieją; księża, bo wszystko to znają co najmniej w takim stopniu jak autor; zakonnice, ponieważ mogą się zgorszyć.

Dla kogo więc przewodnik został napisany? Autor miał po prostu przed oczyma zwykłego śmiertelnika, człowieka pogrążonego w codzienności, zabieganego, zatroskanego, zmęczonego, a przede wszystkim zniechęconego spowiedzią i mszą św. Optymalnym czytelnikiem może być ktoś, kto wiele lat temu odszedł od spowiedzi i nie chodzi na mszę św., bo go dostatecznie znudziła. A jeśli trwa w sakramencie pojednania i komunii św., to resztkami sił.

Książki nie należy traktować jako panaceum na wszelkie kryzysy duchowe. Zdaję sobie sprawę, że lektura Przewodnika może przynieść poczucie niedosytu. Pojawi się szereg nowych trudności i problemów. Będę wówczas wdzięczny za wszelkie sugestie, zmierzające do jego poprawienia. Nie ma nieomylnych przewodników; wszyscy ponosimy współodpowiedzialność za właściwy kierunek wspólnego wędrowania.

Autor

 

spis treści

 

  

Moim Rodzicom

"W DRODZE" POZNAŃ 1996
(c) Copyright by Tomasz Pawłowski OP

Redakcja techniczna Agnieszka Bryś
Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Mirosław Adamczyk

Wydanie V
Skład: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze"
Druk i oprawa: Drukarnia Księży Werbistów, Laskowice Pomorskie
ISBN 83-7033-055-X
Cum permissione auctoritatis ecclesiasticae
W drodze
Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów
60-920 Poznań, ul. Kościuszki 99
tel./fax 52-88-58 (redakcja); 52-39-62 (dział handlowy)

Wersja elektroniczna Mateusz 1998


początek strony
(c) 1996-1998 Mateusz