Książki

KS. ALFRED CHOLEWIŃSKI SJ

Chrześcijaństwo ponownie odkrywane

Wybór konferencji i homilii wygłoszonych w Radiu Watykańskim w latach 1976–1985

FRAGMENTY KSIĄŻKI

 

 

 

© Wydawnictwo Rhetos

© Oficyna Przeglądu Powszechnego — Warszawa 1993
Wydanie drugie, poprawione
Druk za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dn. 1988.10.04 nr 64 18/K/88

Wersja elektroniczna na podstawie wydania drugiego.

 

na początek strony
© 1996–2000 Mateusz