www.mateusz.pl/rekolekcje

KS. MARIUSZ POHL

„...żeby te kamienie stały się chlebem”
Współczesna wymowa Kuszenia: fałszywe wizje życia

 

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł... (Łk 4,1-2)
Pustynia Judzka – sceneria postu i kuszenia Jezusa

Na ogół odczytujemy i rozumiemy scenę Kuszenia tylko w kategoriach konkretnego, historycznego wydarzenia, które miało miejsce dwa tysiące lat temu na Pustyni Judzkiej; albo też moralizującej, dydaktycznej przypowieści, ujętej w „bajkową” fabułę, w której zmaganie Jezusa z szatanem jest dla nas wzorem walki z pokusami. Takich lekcji i przykładów do naśladowania nigdy dosyć, zwłaszcza dziś, gdy pokus czyha na nas coraz więcej. Warto więc zobaczyć i nauczyć się od Jezusa, jak konkretnie opierać się podszeptom do złego.

Ale Ewangeliści chcieli dać nam znacznie więcej niż tylko kronikarski zapis faktów czy pouczającą lekcję wychowawczą. Ewangeliczny opis Kuszenia można odczytywać w różnych wymiarach, na różnych poziomach i z odniesieniami do różnych dziedzin życia. Wtedy pokusy, z którymi zmagał się Jezus staną się dla nas czytelną ilustracją fałszywych wizji życia, człowieka, a przede wszystkim błędnych wyobrażeń Boga. Od tego zaś zależy wszystko inne.

W naszym życiu często dochodzi do wewnętrznej konfrontacji tych własnych wizji, pragnień i planów z Bogiem, który staje przed nami w swoim Słowie, sumieniu, nieraz w drugim człowieku. Na ogół doświadczamy, że nasze pragnienia i ewentualne zamiary są dość odległe od tego, co daje nam odczuć Bóg. Dochodzi wtedy do jakiegoś duchowego zmagania, do wewnętrznej dyskusji z Bogiem. Czyż nie jest to współczesnym odpowiednikiem Kuszenia na pustyni sprzed dwóch tysięcy lat? Z tą różnicą, ze sami stajemy się uczestnikami tej duchowej walki. Po której stronie? Chyba po obu, gdyż niewidzialna linia tego frontu przechodzi przez środek naszego serca.

Patrz! Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie... (Pwt 30,15nn)

Z jednej strony naturalne ludzkie odczucia, potrzeby, pragnienia i to na trojakim poziomie, charakteryzującym każdą ludzką osobę: fizycznej cielesności, potrzeb psychicznych i najgłębszych duchowych dążeń (ciało, dusza, duch); z drugiej – opór materii i świata, egoizm, obojętność lub wrogość innych ludzi, konflikt z zasadami wiary i wolą Bożą. Stawia nas to często w bolesnych sytuacjach, kiedy to trzeba podejmować trudne decyzje, nieraz wbrew sobie. Albo też ponosić przykre konsekwencje złych decyzji, kiedy to już ulegliśmy podszeptom grzesznej natury, a potem żałowaliśmy błędu i przedwczesnej kapitulacji.

Dlatego w dalszych rozważaniach powinniśmy szukać jakiegoś echa swoich własnych rozterek, żeby przekładać sobie te słowa na język własnych doświadczeń i dopasowywać je do swoich indywidualnych potrzeb. Jedno nie ulega wątpliwości: Kuszenie Jezusa jest obrazem owego wewnętrznego dialogu i zmagania, jakie każdy z nas nieustannie przeżywa. Dlatego warto się od Jezusa uczyć, jak wyjść z tej walki zwycięsko.

Człowiek potrzebuje chleba, ale...

W pierwszej pokusie ukazane są o wiele groźniejsze zjawiska niż tylko zwykły głód chleba. Ale każdy przyzna, że głód fizyczny – brak pokarmu, jest najbardziej pierwotny i potrafi być naprawdę dojmujący. Jeśli jeszcze rozszerzymy ten głód na różne inne dziedziny niezaspokojonych elementarnych potrzeb człowieka, takich jak brak zdrowia, mieszkania, pracy, pieniędzy, środków do życia, odczujemy boleśnie, jak kruchą i niesamowystarczalną istotą jest człowiek.

Nic więc dziwnego, że ze wszystkich sił zabiegamy o zaspokojenie tych niezbywalnych potrzeb, a nawet próbujemy zabezpieczyć się na wyrost, gromadząc zapasy i nadwyżki dóbr. Życie uczy nas tego skuteczniej, niż Jezus, który mówił, by nie martwić się zbytnio o jutro i naśladować ptaki niebieskie.

Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. (...) Oto daję wam wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi; będzie ona dla was pokarmem. (Rdz 1,28n)

 Z jednej strony to zabezpieczanie się jest motorem rozwoju społecznego i postępu cywilizacji: człowiek chce się uniezależnić od kaprysów i wybryków przyrody, chce panować nad jej nieobliczalnymi, niszczącymi siłami. I chyba jest to najzupełniej zgodne z wolą Bożą: wszak mamy czynić sobie ziemię poddaną i zdobywać chleb (Jaka szkoda tylko, że w pocie czoła.) Człowiek ma także prawo cieszyć się tym chlebem, czerpać z niego nie tylko siły, ale i przyjemność.

 Z drugiej jednak strony rodzi się niepokój, że przesadzamy i nadużywamy tych uprawnień i zamiast poprzestać tylko na zaspokajaniu swoich potrzeb, próbujemy z zapasu i nadmiaru dóbr czynić sobie „bożka”, narzędzie władzy i „dowartościowania” siebie. A więc chleb – reprezentujący tu wszelkie dobra materialne, niezbędne do zaspokojenia fizycznych potrzeb człowieka – zmienia jakby swoją naturalną funkcję i rangę: staje się nie tylko środkiem niezbędnym do życia, ale także obiektem pożądania, miernikiem wartości człowieka i drogą do osiągnięcia pełnej niezależności. A to w konsekwencji niesie poważne zagrożenia: tracimy umiar, wykorzystujemy innych i emancypujemy się od Boga.

I rozważał sam w sobie: co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. Wiem co zrobię: zburzę moje spichlerze i pobuduje większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone... (Łk 12,17n)

Trzeba tu wyraźnie rozróżnić: co innego naturalny głód i słuszne prawo do jego zaspokojenia; co innego rozpasany apetyt i obżarstwo, gdy oczy nadal chcą, choć brzuch już dawno nie może. Spróbujmy nie zacieśniać sprawy tylko do samego „głodu kulinarnego”: chodzi o wszelkie cielesne i zmysłowe doznania, które przesłaniają nam potrzeby wyższego rzędu i duchowe aspiracje człowieka.

W takiej sytuacji, gdy rodzi się pokusa posiadania więcej niż rzeczywiście potrzeba, albo też „nabycia” w sposób nieuczciwy, kosztem ludzkiej krzywdy, powinniśmy powiedzieć „nie”. Trudno jest to powiedzieć, bo człowiek boi się o siebie, o swoją bezpieczną przyszłość. Może też boi się duchowych skutków ubóstwa: kim będę i co będę znaczył w świecie, gdy nic nie będę miał, gdy na nic nie będzie mnie stać?

Ale Chrystus nie chce nas głodzić ani krzywdzić. „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Poczucia własnej wartości powinniśmy upatrywać nie w „mieć”, lecz w „być”. Poczucie bezpieczeństwa i gwarancje na przyszłość dadzą nam nie zapasy dóbr i polisy, lecz Boża opatrzność i miłość.

O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. (Iz 55,1-3)

A powściągliwość w posiadaniu nie musi wcale oznaczać miernoty intelektualnej: wszak co innego jest ubóstwo duchowe, a co innego duch ubóstwa. Kto wie, może właśnie dopiero ten duch ubóstwa w połączeniu z zewnętrzną powściągliwością, pozwoli nam odkryć i wykorzystać bogate zasoby dóbr wewnętrznych, na które teraz nie mamy czasu, pochłonięci troską o dobra materialne? Przez wodospad Niagara przelewają się miliony litrów wody na sekundę, ale nie da się z niego zaczerpnąć ani szklanki. Źródełko sączy wodę cienką stróżką i to aż nadto wystarczy, by ugasić pragnienie. Teraz zaprasza, by się zbliżyć do niego ustami i pić do woli.

Ks. Mariusz Pohl
skrzebowa@kalisz.opoka.org.pl

 

 

© 1996–2004 www.mateusz.pl