Szczęść Boże

Moje pytanie dotyczy Uroczystości Objawienia Pańskiego, które wymienione jest w interpretacji nowych przykazań kościelnych wśród świąt nakazanych. Święto Trzech Króli przypada w dzień roboczy, co więc zrobić, jeżeli godziny pracy uniemożliwiają udział we mszy w tym dniu?

I jeszcze jedno – czy nadal obowiązuje dyspensa Prymasa Polski dotycząca wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w przy spożywaniu posiłków w stołówkach?

Pozdrawiam – Agnieszka

 

Agnieszko!

Rzeczywiście jest trochę zamieszania z tymi świętami nakazanymi. Wspomniany dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów stwierdza, że obowiązek uczestnictwa w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) będzie obowiązywał od 2004 roku. Jest to jedyne nakazane święto, które nie przypada w niedzielę. Jeśli człowiek nie będzie mógł iść z racji pracy na Mszę św. to grzechu nie ma (patrz I przykazanie kościelne).

Jeśli zaś chodzi o spożywanie pokarmów mięsnych w piątek na stołówkach – przepis istniej tak długo, aż go ks. Prymas odwoła. Na razie takiego odwołania nie było, więc dalej ci, co się stołują są zwolnieni – mają dyspensę. Podobnie i ci, którzy są w podróży.

Z wielkanocną radością

O. Andrzej Lemiesz SJ