NOWE SFORMUŁOWANIA PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
I WYKŁADNIA DLA PRZYKAZAŃ I I IV

 

NOWE SFORMUŁOWANIA PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

WYKŁADNIA NIEKTÓRYCH SFORMUŁOWAŃ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

Pierwsze przykazanie: Świętami nakazanymi poza niedzielami są:

Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 XII);

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 I);

Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I);

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa;

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII);

Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI).

 

Czwarte przykazanie: Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.

– Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post.

– Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu.

– Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową oraz zaleca się ją w Wigilię Bożego Narodzenia

– Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18. a 60 rokiem życia.

– Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty.

– Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie wielkiego postu.

 

Za zgodność

+ Piotr Libera

 

Warszawa, dnia 12 marca 2003 roku.