Proszę o informację co oznaczają litery „IHS”?

Krzysztof

 

Imię Jezus

„Imię Jezus (IHCOYC) już bardzo wcześnie (około 200 r.) było skracane do dwóch liter. Pisano te litery obok siebie (IH) splecione ze sobą tak, że przedłużona kreska poprzeczna ety (H) obejmowała umieszczoną przed nią albo w nią wpisaną jotę (I); w ten sposób powstawał tajemny znak krzyża.

Wszystkie trzy przykłady poświadczone są przez inskrypcje odkryte w katakumbach z III w. Także na gemmach umieszczano skrót IH. Wydaje się jednak, że nie był on zanadto rozpowszechniony. Od IV w. dodawano do IH jeszcze C (S – grecka sigma). Także skrót IC (IHCOYC) był szeroko stosowany w sztuce bizantyjskiej, szczególnie w malowidłach przedstawiających Chrystusa. Wskutek latynizacji IHC powstało bardzo rozpowszechnione IHS, które pojawia się już na monetach Justyniana II (VII–VIII w.). Tę formę zapisu starano się uzasadnić, powołując się na dawną wymowę słowa Jezus – Ihesus. W późniejszych czasach nadawano tym trzem literom błędną interpretację, czytając je: In hoc signo (domyślnie: vinces) [w tym znaku zwyciężysz – AK], albo: Jesus hominum Salvator [Jezus ludzi Zbawiciel – AK)], i dodawano do nich często krzyż i trzy gwoździe, które początkowo miały zapewne oznaczać literę V (vinces) [zwyciężysz – AK]. Rozpowszechnienie znaku imienia Jezus, IHS, i okazywaną mu cześć zawdzięczamy wysiłkom św. Bernardyna ze Sieny (zm. 1444 r.). Towarzystwo Jezusowe wybrało je na swój znak szczególny i wyjaśniało jako skrót wyrażenia: Jesu humilis societas [Jezusa pokorne towarzystwo – AK].”

Cytuję za Dorothea Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990 (IW PAX), s. 34

Dodatkowo spotkałem tłumaczenie: „Jesu habeo socium” – Jezusa mam za towarzysza, „In hac salus” – W tym (krzyżu) zbawienie.

Artur Kołodziejczyk SJ