W związku z niedawną tragedią, jaka wydarzyła się w Iraku – zastrzelenie dziennikarzy polskiej ekipy – kapelan środowisk twórczych ks. Niewęgłowski odprawił mszę świetą w intencji Waldemara Milewicza i Mounira Bouamrane. Pan Bouamrane był muzułmaninem. Czy zatem Kościół dopuszcza możliwość odprawiania mszy świętej za osoby nie będące chrześcijanami? Czy możliwe jest odprawienia mszy świętej w intencji osoby z kościoła ewangelickiego lub prawosławnego?

 

Pan Jezus oddał swoje życie za wszystkich bez wyjątku. Każda Msza Św. jest odprawiana za wszystkich, co podkreślone jest w treści modlitw mszalnych. Może zatem, a nawet powinna być odprawiana za wszystkich. Nie ma także nic dziwnego w ofiarowaniu jej w szczególnej intencji obejmującej np. także muzułmanina. Msze Święte są przecież czasem odprawiane w intencji np.. nawrócenia kogoś.

Czym innym zaś jest odprawianie obrzędów pogrzebowych (czy jakichkolwiek innych chrześcijańskich ceremonii) ze Mszą Św. Tu już obowiązują normy prawa kanonicznego i szczegółowe przepisy liturgiczne.

Ks. Tomasz Schabowicz