Moim znajomym urodziło się dziecko w 6 miesiącu ciąży i racji zagrożenia życia zostało ochrzczone tzw. chrztem z wody. Czy teraz kiedy skończyło rok i stan zdrowia jest już dobry może być udzielony chrzest – no właśnie jaki, czy taki jak normalnie w kościele?

 

Jeżeli chrzest został raz udzielony, nie powtarza się go drugi raz. Wyjątkiem jest tzw. chrzest warunkowy udzielany w wyniku racjonalnej wątpliwości co do faktu lub ważności udzielonego chrztu.

Tzw. chrzest z wody jest ważnym chrztem, fakt taki powinien być odnotowany w księgach parafialnych. Z zapytania rodzi mi się przekonanie, że nikt nic nie wie o zaistnieniu zapisu. Przy dokonywaniu powyższego zapisu każdy ksiądz powiedziałby, co należy dalej zrobić. Chrzest z wody uzupełnia się namaszczeniem krzyżmem oraz tzw. obrzędami wyjaśniającymi, do których należą zapalenie gromnicy od paschału i nałożenie białej szaty. Ważnym jest aby sprawdzić czy rzeczywiście nikt nie zrobił wpisu chrztu, gdyż nie mogą istnieć dwa wpisy chrztu tej samej osoby. Jeśli jest w szpitalu kapelan, należy go o to zapytać lub osobę, która chrzciła.

ks. Andrzej Maćkowski