Proste, lecz ważne dla mnie pytanie: jakie modlitwy wchodzą w skład codziennego pacierza wieczornego?

 

Tak, pytanie jest proste choć nie wiem czy odpowiedź będzie równie prosta, bo nie ma czegoś takiego jak „kanon modlitw wieczornych”. Bardziej wypływa to z naszej pobożności niż z czegoś narzucanego, dlatego mogę tylko podzielić się własnym przekonaniem co do modlitwy wieczornej. Jako kapłan na zakończenie dnia odmawiam z brewiarza kompletę. Gdyby tej modlitwy nie było pozostałbym pewnie przy pacierzu, którego nauczyła mnie jeszcze Mama: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele Boży i krótki rachunek sumienia. Po latach pewnie mój pacierz wyglądałby może jeszcze inaczej, coś bym pewnie dodał, albo odjął... Wszystko zależy od naszego ducha i religijności.

ks. Paweł Gronowski