Mieszkam w obrębie niedawno ustanowionej parafii, na potrzeby której wybudowano nowy kościół. Parafia (czy może raczej kościół – nie jestem pewien czy to jest tożsame) otrzymała jako wezwanie Matkę Boską Częstochowską. W związku z tym mam szereg pytań i wątpliwości m.in. kto decyduje o nazwie (wezwaniu) parafii lub kościoła? Czy mogą mieć na to wpływ parafianie? Ponadto czy ustanowienie wezwania mojej parafii jest zasadne? Dotyczy przecież konkretnego miejsca kultu Matki Boskiej?

 

Zawsze wezwanie kościoła akceptuje ks. Biskup danej diecezji, a wspólnota parafialna może mieć wpływ na tytuł wezwania. Trzeba oczywiście to uzasadnić, dlaczego takie a nie inne. Jeśli ks. bp zaakceptuje – nie ma problemu. Natomiast od czego jest zależny wybór wezwania? Od wielu czynników; zapewne nie od odległości jak np. Gliwice – Częstochowa, ale od tego czy w danym rejonie jest już takie wezwanie. Zasadniczo dotyczą one przymiotów Boga (Miłosierdzie Boże, Opatrzność), Chrystusa(Wieczystego Kapłana), Najświętszej Marii Panny (Zwiastowania, itd.) czy Świętych(Michała Archanioła, Piotra i Pawła); a wybór wezwania zawsze jest zasadny, bo obiera się wtedy Patrona nie tylko kościoła jako budynku, ale nade wszystko Kościoła jako wspólnoty parafialnej.

Ks. Paweł Gronowski

 

Sprawy związane z powstawaniem parafii normuje kanon 515 paragraf 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Mówi on, że „Erekcja parafii, jej zniesienie lub dokonywanie w niej zmian należy do wyłącznej kompetencji biskupa diecezjalnego. (...) Nie powinien tego czynić bez wysłuchania Rady Kapłańskiej.”

Kanon ten obejmuje również kwestię nadawania tytułu nowej parafii. Z praktyki wiadomo, że przy określaniu patrona bierze się pod uwagę kilka czynników, np: historyczny związek postaci z danym miejscem (święty pochodzi z tego terenu), silnie rozwinięty kult danego świętego w tym określonym miejscu, związek tej postaci z grupą społeczną czy zawodową zamieszkującą dane terytorium (np. św. Barbara na Śląsku), nadanie tytułu może być też związane z upamiętnieniem jakiegoś ważnego wydarzenia lub ma na celu podkreślenie jakiegoś szczególnego związku wspólnoty ludzi z danym patronem. Również tytuł nadaje się dla zaakcentowania jakiejś prawdy wiary czy przymiotu Bożego (parafia „Opatrzności Bożej”; parafia „Bożego Miłosierdzia”) co ma zachęcić m.in. do medytacji nad tą prawdą.

Jeśli chodzi o nadanie tytułu MB Częstochowskiej to myślę, że nakłada się tu kilka motywów:

1. podkreślenie wyjątkowej roli Maryi w życiu chrześcijan – ta relacja maryjna zaakcentowana przez najlepiej znany wizerunek MB w Polsce

2. potrzeba rozbudzenia kultu maryjnego

3. symbol szczególnego zawierzenia Maryi mieszkańców danego terenu

4. jakieś lokalne powody (?)

Ks. Wiesław Drążek