Czy prawo kanoniczne dopuszcza możliwość by obowiązki rodziców chrzestnych pełniły dwie kobiety?

 

Wypada najpierw powiedzieć kim jest chrzestny tzn. jakie są jego zadania wobec osoby przyjmującej sakrament Chrztu świętego. „Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki” (kan. 872 KPK). Powiedziane zostało bardzo ogólnie o obowiązku troski o rozwój wiary, nadziei i miłości osoby ochrzczonej. Nie da się spełnić tej troski o ile sam chrzestny nie żyje w przyjaźnie z Chrystusem. Może to czynić ten, kto stara się żyć Ewangelią i dawać jej świadectwo.

W zakresie płci osób chrzestnych prawo kanoniczne jest znacznie bardziej precyzyjne; w kan. 873 zostało powiedziane: Patrinus unus tantum vel matrina una vel etiam unus et una assumantur, co przetłumaczono po polsku: „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych”. Słowo „dwoje” zastąpiło łacińskie unus et una – „jeden i jedna”. Zatem prawo nie przewiduje dwu matek chrzestnych. Wydaje się, że odpowiada to naturalnej strukturze rodziny, gdy ojcu dziecka towarzyszy w procesie wychowania chrześcijańskiego ojciec chrzestny, a matce matka chrzestna.

Ks. Mirosław Czapla