Pytanie, które chcę zadać pozornie brzmi banalnie, ale jestem przekonany, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z rangi problemu. Czy katolik ma obowiązek (trzecie przykazanie) uczestniczyć we Mszy św. w tak zwane święta zniesione, a jeśli tak to w które?

 

Najpierw należałoby rozróżnić uroczystość, która jest najważniejszym (najwyższym) wydarzeniem w liturgii Kościoła od święta (niższa klasa) i wspomnienia obowiązkowego. Uroczystości w dni pracujące niestety stwarzają całościową życiową atmosferę utrudniającą wybranie się na Mszę św., dlatego trudno jest mówić o grzechu ciężkim nawet gdyby ktoś miał dzień wolny od pracy, natomiast można by widzieć zaniedbanie.

Uroczystości zawsze zaczynają się w dzień poprzedzający wieczorem. Jeżeli dzień danej uroczystości jest dniem wolny od pracy, a my mamy w tym dniu obowiązek pracy, to powinniśmy jednak znaleźć czas na Mszę św.

Ks. Piotr Wencel

 

W święta zniesione przez Państwo decyzją Episkopatu Polski katolicy w Polsce nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy św. Natomiast w święta przywrócone np. 1. stycznia, 3 maja, 15 sierpnia ten obowiązek istnieje. 11 listopada jest święto narodowe, ale nie ma święta w wymiarze kościelnym. Wielkanoc – tak, niedziela i poniedziałek, Boże Narodzenie – oczywiście tak. Ale Objawienie Pańskie (6.I.), św. Józefa (19.III), Niepokalane Poczęcie (8.XII) i inne – nie.

Praktyka duszpasterska w tym względzie jest nieprecyzyjna. Powinno być tak, że jeżeli według kalendarza liturgicznego uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe, powinno to znaleźć wyraźne określenie w ogłoszeniach parafialnych. Zwykle w parafiach dodatkowe Msze św. w święta zniesione, aby ułatwić chętnym uczestniczenie we Mszy św. Niektóre święta same przez się przyciągają więcej ludzi, np. Popielec. Tendencja jest taka, by zachęcać do uczestnictwa we Mszy św. w tzw. święta zniesione, ale nie pod grzechem zaniedbania.

Ks. Andrzej Panasiuk