Mateusz

 

Święci miesiąca

Święci na każdy dzieńPrzedstawione poniżej biogramy świetych pochodzą z pozycji: Ks. Wincenty Zaleski SDB — Święci na każdy dzień, Wydawnictwo Salezjańskie Warszawa 1998, ISBN: 83-86655-19-4, Wydanie drugie uzupełnione, stron: 894, oprawa twarda. Książkę można nabyć w Ksiegarni Mateusza.

 

STYCZEŃ

22 STYCZEŃ
Bł. Laura Vicuna
Młoda Chilijka, wychowanka sióstr Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych. Pochodziła z rodziny chilijskiej, prześladowanej z przyczyn politycznych. Urodziła się 5 kwietnia 1891 roku w Santiago de Chile.

28 STYCZEŃ
Św. Tomasz z Akwinu
Dokumentów dotyczących św. Tomasza z Akwinu mamy wiele. A jednak nie zdołano ustalić wszystkich danych, dotyczących jego bogatego życia. Nie wiemy nawet, w którym roku przyszedł na świat.

 

LUTY

14 LUTY
Św. Cyryl i Metody
Dnia 31 grudnia 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił obu świętych współpatronami Europy, tym samym podnosząc dotychczas obowiązujące wspomnienie do rangi święta obok św. Benedykta, którego papież Paweł VI ogłosił patronem Europy.

18 LUTY
Św. Konstancja
Miała początkowo prowadzić życie dość swobodne i wielkopańskie. Kiedy jednak przyjęła Chrzest święty, zmieniła się zupełnie.

 

MARZEC

12 MARCA
Święty Maksymilian
Św. Maksymilian jako syn weterana-legionisty, Pabiusza Wiktoryna, w dwudziestym pierwszym roku życia został również powołany do wojska. Przekonany wszakże, że rzemiosło to jest sprzeczne z powołaniem chrześcijańskim, stanowczo odmówił. Za to został skazany na śmierć 12 marca 295 roku.

19 MARCA
Święty Józef
Św. Józef, oblubieniec Najśw. Maryi Panny, musi w kalendarzu liturgicznym Kościoła zajmować miejsce specjalne, skoro jego wspomnienie zaliczane jest do uroczystości – a więc do świąt najwyższej klasy. Ostatnia reforma (1969) nie przesunęła dnia jego święta, chociaż czyniono to z wielu innymi świętami ze względu na Wielki Post.

 

KWIECIEŃ

4 KWIETNIA
Święty Izydor
Hiszpańscy informatycy ze Służby Obserwacyjnej Internetu w Barcelonie, inspirowani wskazówkami i zaleceniami Papieskiej Rady Środków Społecznego Przekazu, uznali św. Izydora z Sewilli za patrona Internetu. Przemawia za tym, ich zdaniem, najbardziej znane dzieło świętego -- Etymologiarum libri XX seu Origines -- uporządkowany zbiór wiadomości z różnych dziedzin wiedzy i życia oraz umiejętności praktycznych zorganizowany podobnie do współczesnych baz danych.

23 KWIETNIA
Święty Wojciech
Św. Wojciech, biskup i męczennik, posiada dwa imiona: w Polsce jest znany pod imieniem Wojciech i jest to jedyny święty, który nosi to imię; w świecie zaś chrześcijańskim jest czczony jako Adalbert.

 

MAJ

8 MAJA
Święty Stanisław Szczepanowski
Na imię Stanisław składają się dwa człony: „stać” i „sław”, co oznacza stać się sławnym. Jeśli do kogo, to do naszego Świętego jakże pasuje to słowiańskie imię. Hagiografia zna tylko dwóch świętych o tym imieniu: Stanisława biskupa-męczennika i Stanisława Kostkę. Jest to więc imię nie tylko słowiańskie, ale na wskroś polskie.

16 MAJA
Święty Andrzej Bobola
Czasy, w których przyszło pracować św. Andrzejowi, były bardzo burzliwe. Nieustanne wojny z Rosją, ze Szwecją, z Kozakami oraz Tatarami niszczyły kraj i wyludniały całe okolice. Do napięć politycznych, dołączyły się religijne.

29 MAJA
Święta Joanna d’Arc.
Nie jest dobrze, kiedy o świętych pisze się, iż od pierwszych i najmłodszych lat byli niewinni i żyli jak aniołowie. Wypaczony byłby to obraz, gdybyśmy tak sądzili o wszystkich osobach, wyniesionych przez Kościół do chwały ołtarzy. Nie da się wszakże zaprzeczyć, że są wypadki w hagiografii, że Pan Bóg wybierał sobie kwiaty niewinności, które od lat najwcześniejszych zadziwiały dojrzałością duchową i blaskiem niezwykłych cnót. Podaliśmy tego przykłady. Do takich wybranek Bożych należała św. Joanna d’Arc.

 

CZERWIEC

13 CZERWCA
Święty Antoni Padewski
Powszechna ufność w skuteczność orędownictwa św. Antoniego ma swoje pełne pokrycie w charyzmatach i w mocy cudotwórczej, jaką Opatrzność szczodrze obdarzyła swojego wybrańca już za życia: dar uzdrawiania, a nawet wskrzeszania umarłych, rzadki dar bilokacji, czyli przebywania równocześnie w dwóch miejscach, dar proroctwa, czytania w sumieniach ludzkich itp.

22 CZERWCA
Święty Tomasz Moro
Postać to niezmiernie ciekawa i barwna, rzadko wśród świętych spotykana. Człowiek swoich czasów: wielki humanista, a przy tym mistyk; kochający życie, ale stokroć więcej ceniący niebo; człowiek o złotym humorze nawet w obliczu śmierci.

29 CZERWCA
Święci Apostołowie Piotr i Paweł
Kościół święty umieszcza w tym samym dniu doroczną uroczystość św. Pawła Apostoła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby go równał w prymacie z pierwszym następcą Pana Jezusa na ziemi. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie; że obaj w tym mieście oddali za wiarę swoje życie; wreszcie że „Apostoł Narodów” zajmuje wśród Apostołów wyjątkową pozycję. Zauważyła także tradycja, że obaj Apostołowie w tym samym dniu (29 czerwca) ponieśli śmierć męczeńską.

 

LIPIEC

24 LIPCA
Święta Kinga
Kinga była córką króla Węgier, Beli IV, z dynastii Arpadów, oraz Marii, córki cesarza greckiego, Teodora I Laskarisa.

31 LIPCA
Święty Ignacy Loyola
Święty Ignacy ani swoim małym wzrostem (158 cm), ani początkowo swobodnym życiem nie zapowiadał, kim miał być później. Jego rodzinny zamek Loyola w kraju Basków dzisiaj należy do najliczniej uczęszczanych miejsc pątniczych północnej Hiszpanii.

 

SIERPIEŃ

8 SIERPIEŃ
Święty Dominik
O naszym Świętym posiadamy tak wiele dokumentacji, jakiej nie posiada żaden z jemu współczesnych, nawet św. Franciszek Seraficki z Asyżu. Zachowało się bowiem do naszych czasów 170 dokumentów dotyczących Świętego. Nadto jego żywot napisał świadek wiarygodny, bo następca św. Dominika w przełożeństwie nad zakonem, bł. Jordan z Saksonii.

14 SIERPIEŃ
Święty Maksymilian Maria Kolbe
Św. Maksymilian Maria Kolbe pozostanie w dziejach Kościoła w Polsce jako jedna z najpiękniejszych jego postaci. Człowiek, który zaufał Niepokalanej, nie zawiódł się, bo zawieść się nie mógł.

 

WRZESIEŃ

21 WRZESIEŃ
Święty Mateusz
Nieciekawie zapowiadał się żywot św. Mateusza. Mateusz był przecież urzędnikiem państwowym, wysługującym się okupantowi rzymskiemu. Poborców podatkowych nigdy nie darzono sympatią, a cóż dopiero wysługujących się wrogom ojczyzny.

21 WRZESIEŃ
Św. Michał, Św. Gabriel, Św. Rafał — archaniołowie
Aniołowie są z natury swojej istotami różnymi od ludzi. Należą jednak do stworzeń Bożych i dlatego są nam tak bliscy. Zaliczamy ich do świętych Pańskich, dlatego o nich piszemy.

 

PAŹDZIERNIK

4 PAŹDZIERNIK
Św. Franciszek z Asyżu
Franciszek swoją osobą urzekł i oczarował potomnych. Nie było chyba ani jednego pośród świętych, poza Matką Bożą, komu by poezja we wszystkich ważniejszych językach świata wyśpiewała tyle hymnów pochwalnych.

 

LISTOPAD

1 LISTOPAD
Wszystkich Świętych
Tajemnica dnia dzisiejszego przypomina nam przede wszystkim tych Świętych Pańskich, którzy nie mają swoich osobnych dni w roku liturgicznym, rzeszę „nieznanych żołnierzy” Bożych. A muszą być ich niezliczone zastępy, skoro św. Jan Apostoł pisze, ze nie mógł ich nikt zliczyć — „z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków” (Ap 7,9).

2 LISTOPAD
Dzień Zaduszny
„Dzisiaj wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Kościół, wspólna i kochająca matka, oddawszy należną cześć wszystkim swoim dzieciom radującym się już w niebie, stara się teraz gorącymi modłami do Chrystusa, swego Pana i Oblubieńca, przyjść z pomocą wszystkim jeszcze w czyśćcu cierpiącym, aby jak najrychlej mogli dojść do społeczności z błogosławionymi w radości wiekuistej”

 

GRUDZIEŃ

6 GRUDZIEŃ
Św. Mikołaj z Miry
Przez wiele lat św. Mikołaj należał do najbardziej znanych i czczonych w Kościele świętych. Dopiero w wiekach średnich palmę pierwszeństwa w popularności odebrał mu św. Antoni z Padwy († 1231).

14 GRUDZIEŃ
Św. Jan od Krzyża
Był rozmiłowany w skupieniu i powściągliwy w mowie. Śmiał się rzadko i z wielkim umiarem. Kiedy karcił jako przełożony, a czynił to często, z miłą surowością, napominając jak miłujący ojciec z przedziwną pogodą i powagą. Św. Jan od Krzyża miał także wybitne zdolności plastyczne. Umiał rysunkiem, poglądowo, wizualnie przedstawić nawet bardzo skomplikowane drogi mistyki. Chyba to jedyny wypadek w dziejach mistyki katolickiej.

24 GRUDZIEŃ
Św. Adam i Ewa, prarodzice rodzaju ludzkiego
W Martyrologium Rzymskim nie ma ani wzmianki o naszych prarodzicach, Adamie i Ewie. W przygotowującym się wszakże nowym Martyrologium jest przewidziane dla nich miejsce dzisiaj. Także Bibliotheca Sanctorum, wyszła nakładem Akademii Papieskiej w Rzymie, nazywa ich wprost świętymi. Nie ma też ani jednego wśród pisarzy kościelnych, który by miał odwagę umieszczać rodziców rodzaju ludzkiego wśród potępionych.

 

 

 

na początek strony
© 1996–1999 Mateusz