Pytania o wiarę

Wprowadzenie

 

Komputer stwarza niewyobrażalne dotąd możliwości komunikowania się. Daje prawie nieograniczona możliwość stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Ta wielość pytań, z jednej strony, może stwarzać wrażenie chaosu, z drugiej zaś, otwiera nas na doświadczenie drugiego człowieka. Okazuje się bowiem, ze niekiedy to, co dla nas jest oczywiste, dla kogoś innego stanowi problem. Bywa tez tak, ze pytanie sformułowane przez inna osobę otwiera przed nami jakiś nowy horyzont, którego istnienia nawet nie przeczuwaliśmy. Być może - z pewnego punktu widzenia - pytania są ważniejsze od odpowiedzi. Wszak dobrze sformułowane pytanie to klucz do sukcesu. Ale nawet najlepsze pytanie, jeśli pozostaje naprawdę pytaniem, domaga się choćby prób odpowiedzi.

Opisana wyżej sytuacja wydarza się szczególnie tam, gdzie chodzi nie o jakieś teoretyczne lub techniczne problemy, ale o nasze życie: nadzieje, miłość i lęk, świat uczuć i osobowych relacji. Nieodłączną częścią tego bogactwa ludzkiej egzystencji jest fakt, ze jesteśmy istotami religijnymi. Szukamy tego, co ponad..., co pozwoliłoby nam uchwycić w pełni sens naszego istnienia. Pytamy się o Boga.

Wielu z nas stawia sobie to pytanie w odniesieniu do chrześcijaństwa, w centrum którego znajduje się osoba Jezusa Chrystusa. Wielu odnajduje te osobę we wspólnocie Kościoła katolickiego. Nie oznacza to, ze przestajemy szukać roszcząc sobie prawo do posiadania prawdy. Nie! wciąż jesteśmy w drodze: wątpimy, zmagamy się, chcemy doświadczać i rozumieć więcej.

Dla tych wszystkich, którzy tego właśnie chcą, otwieramy to forum: „Pytania o wiarę”. Zapraszamy do zadawania pytań. Ważne jest, aby były to pytania otwarte, to znaczy takie, które naprawdę oczekują na odpowiedz. Chodzi o pytania, pod którymi nie kryje się chęć zaatakowania kogoś lub czegoś. Mamy nadzieje, ze każde pytanie będzie mogło zostać przekazane osobie kompetentnej, która - w miarę możliwości - postara się na nie odpowiedzieć. Nie oznacza to, ze po jednej stronie będziemy mieli „prostaczków”, a po drugiej „doktorów od wszystkiego”. Wszak pytania są naprawdę niejednokrotnie ważniejsze od odpowiedzi, a odpowiadający może wiele się nauczyć od tego, który zadaje pytanie. Zapraszamy zatem do formułowania problemów dotyczących naszej wiary (lub niewiary), naszych wątpliwości rodzących się w spotkaniu z chrześcijaństwem, z Kościołem, z Biblia, z sobą samym...

„Pytania o wiarę” są dla wszystkich, którzy szukają Boga lub doświadczają, ze są szukani przez Niego. Dla tych wszystkich, którzy chcą szukać razem, również w internecie.

Tomasz Kot SJ

(1 września 1998)

 

Przejdź do pytań o wiarę.