Mam pytanie dotyczące Sądu Ostatecznego, który będzie przy końcu świata. Jeżeli, będąc w stanie łaski uświęcającej, człowiek trafi do czyśćca bądź do nieba, to czy przy Sądzie Ostatecznym może być ten wyrok zmieniony? Oraz pytanie takie, że jeżeli ktoś trafi do piekła to przy Sądzie Ostatecznym jest jeszcze nadzieja, że może z piekła trafić do nieba?

 

Sąd Ostateczny to spotkanie wszystkich przed Bogiem na końcu świata – i żywych i już zmarłych – ale dotyczy on tylko żywych...

Każdy z nas odchodząc z tego świata jest raz i tylko raz osądzany z tego co było mu bliższe na ziemi – za dobro – dobro (niebo lub czyściec, gdy trzeba odpokutować winy za grzechy), a za zło – zło, jakim jest piekło... Wszystko zgodnie z wolną wola człowieka na ziemi.

I zmiany Bożego wyroku od tego momentu już nie ma – jak sobie pościelimy tak będziemy spać.

ks. Tomasz