Czy jest możliwość zawarcia sakramentu małżeństwa wiążącego tylko jedną osobę? Ja mam stwierdzenie nieważności mojego poprzedniego związku przez Sąd Biskupi. Mój narzeczony natomiast ma tylko zwykły rozwód cywilny. Bardzo mi zależy na ślubie kościelnym. Czy jest taka możliwość, abym mogła taki związek zawrzeć i w ten sposób w pełni mogła uczestniczyć w życiu religijnym? Jakie czynności należałoby dopełnić?

 

Uczestniczyć w życiu religijnym zawsze można i nikt Pani z Kościoła nie „wyrzuci”! Przez chrzest zostajemy włączeni do Kościoła i w nim trwamy. Niestety nie zawsze możemy w pełni korzystać z sakramentów jakie sprawuje Kościół. W przypadku związków niesakramentalnych problem zaczyna się przy spowiedzi. Chcąc otrzymać rozgrzeszenie trzeba obiecać Panu Bogu poprawę i odsunąć każdą możliwość i przywiązanie do grzechu. Bądźmy jednak realistami – nie jest łatwo trwać w związku i wyłączyć z niego element współżycia cielesnego. Jest oczywiście możliwość, kiedy osoby trwające w związku podejmują się życia w czystości, przystępowania do sakramentów. Nie jest to jednak proste.

Odpowiadając szczegółowo na pani pytanie:

1. Małżeństwo jest zawsze związkiem dwóch osób. Ślub składany przez jedną osobę możliwy jest tylko w przypadku kapłanów i osób zakonnych i jest to ślub wierności Bogu.

2. Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które nie są związane innym węzłem małżeńskim. Jeśli Pani narzeczony zawierał wcześniej małżeństwo w kościele, to mimo rozwodu cywilnego ono trwa przed Panem Bogiem.

3. Sytuacja wygląda inaczej jeśli Pani narzeczony zawierał tylko związek cywilny i teraz jest on rozwiązany. W takim przypadku – jesteście wolni i możecie Państwo zawrzeć ważny sakrament małżeństwa. Należy tylko do kancelarii parafialnej dostarczyć dwa ważne dokumenty: Pani stwierdzenie nieważności poprzedniego małżeństwa i odpis rozwodu narzeczonego.

ks. Krzysztof