Dlaczego kult Maryi jest silniejszy od np. kultu Ducha Świętego. Czy nie nastąpiło tu pewne odwrócenie ról? Dlaczego oddajemy cześc świętym? Przecież to Jezus miał być jedynym Pośrednikiem?

 

W chrześcijaństwie nie jest tak, jak zostało to ujęte w liście. Kult i cześć najwyższa należy się jedynie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Ten Jedyny Bóg i Pan, pozwala jednak łaskawie człowiekowi uczestniczyć w swojej Świętości. Posługuje się także ludźmi w dokonywaniu dzieła zbawienia. Całe Pismo Św. o tym świadczy. Nawet Jezus wybrał sobie Apostołów i zlecił im, by w Jego imieniu nauczali, uświęcali i kierowali Lud Boży ku Niemu. Bóg wybrał też szczególnie Maryję na Matkę Jezusa Chrystusa – Boga i Człowieka.

Nie ma zatem nic szokującego, że takim ludziom szczególnie przez Boga wybranym i dopuszczonym do życia w Nim oddajemy cześć. Podziwiamy ich za heroiczne oddanie się Bogu samemu i staramy się ich w tym naśladować. A jako będących bliżej Boga, prosimy ich by pomogli nam swoimi modlitwami. Chociaż tak naprawdę Boga wtedy uwielbiamy za Jego Miłość ku ludziom. Ci szczególnie wybrani i uświęceni, szczególnie zaś wśród nich Najświętsza Maryja, są więc pośrednikami, bo uczestniczą w Jedynym Pośrednictwie Jezusa Chrystusa. A wszystkie łaski i możliwości im dostępne mają swoje jedyne źródło w Zbawieniu dokonanym i dokonującym się ciągle przez Boga w Jezusie Chrystusie w mocy Ducha Świętego.

ks. Tomasz Schabowicz