Jak należy tłumaczyć symbolikę chrztu Jezusa Chrystusa przyjętego z rąk Jana Chrzciciela?

 

Symbolika chrztu Jezusa... Czy można mówić o symbolice? W pewnym sensie tak, ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że chrzest, jakiego udzielał Jan Chrzciciel, nie był niczym zupełnie nowym w Izraelu. Stosowany był przy okazji Dnia Pojednania, gdy kapłan po wzięciu rytualnej kąpieli wyznawał w imieniu ludu grzechy, aby uprosić przebaczenie Boże. Tam też trzeba szukać jego korzeni. Problem zaczyna się właśnie tu, gdyż jak wiemy, Jezus nie miał żadnego grzechu. Pismo mówi że był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Więc czemu przyjął chrzest nawrócenia?

W ewangelii wg Mateusza Jezus ponagla Jana do chrztu pragnieniem „wypełnienia wszelkiej sprawiedliwości”. Chodzi tu o wykonanie tego, co byśmy nazywali zbawczym planem zbawienia, w myśl którego Jezus, chociaż przewyższał Jana godnością miał poddać się pokutnemu obrzędowi chrztu z jego rąk. Fakt chrztu podkreśla owo podobieństwo Jezusa do nas we wszystkim. Aż chciałoby się powiedzieć (gdyby nie obawa wejścia w herezję)że był zwyczajnym człowiekiem. Tylko grzech i skłonność do niego, jakie posiadamy w sposób naturalny, różnią nas od Niego. Stąd dogmat o Jezusie mówi, że był prawdziwym człowiekiem i jednocześnie prawdziwym Bogiem.

ks. Jarosław Ropel