Z uwagi na różnicę zdań w rodzinie uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy w piątek, w który przypada jakieś święto (np. św. Łukasza Ewangelisty) obowiązuje powstrzymywanie się od potraw mięsnych? Problem mały, ale bardzo jestem ciekawy jaka jest prawidłowa odpowiedź.

Serdecznie pozdrawiam – Arkadiusz

 

W kwestii postu piątkowego jest ogólna zasada, że uroczystość znosi post (zob. kan. 1251: „Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.” – Kodeks Prawa Kanonicznego, http://www.diecezja.szczecin.opoka.org.pl/czytelni/prawo/k4c3t2r2.html).

W kalendarzu liturgicznym mamy wiele uroczystości ogólnokościelnych, ale są też uroczystości lokalne (np. Patrona parafii). Żeby łatwo było się zorientować, czy dany dzień jest uroczystością w naszej wspólnocie Kościoła czy tylko świętem bądź wspomnieniem, warto zwrócić uwagę na liturgię Mszy św. W każdą uroczystość odmawia się Credo (Wierzę w Boga...). Jeśli to będzie tylko święto (które nie znosi postu) wyznania wiary nie będzie.

Pozdrawiam serdecznie.

Ks. Tadeusz Kwitowski