Czy zachowanie postu eucharystycznego jest nakazane przez Kościół (jak np. zachowanie postu w piątki) czy jest jedynie sugestią, która ma pomóc nam się przygotować do Komunii?

W poprzednim liście dotyczącym tego tematu (http://www.mateusz.pl/pow/020527.htm) nie zrozumiałam odpowiedzi – co to znaczy „Samo określenie godzina nie oznacza godziny zegarowej, bo praktycznie jest to nie do zrobienia (przecież nie chodzi tu o kilka minut w jedna lub w druga stronę).” – czy mam rozumieć że ta „godzina” oznacza tylko „pewien okres czasu, około godziny, ale może być mniej?”. Ja zostałam wychowana w przekonaniu że tego postu nie można skracać – jak to właściwie jest?

Szczęść Boże – Agnieszka

 

Droga Agnieszko,

post Eucharystyczny jest nakazany, o czym mówią następujące przepisy prawa kanonicznego:

„Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa” (kan. 919 §1).

„Osoby w podeszłym wieku lub złożone jakąś chorobą, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię, chociażby coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej” (kan. 919 §3).

Ale jak sama zauważyłaś jest to cos co nam ma pomoc w przezywaniu Eucharystii, a nie jest celem samym w sobie (jak każdy post zresztą).

Pozdrawiam Cię serdecznie

Grzegorz Kramer SJ