Uprzejmie proszę o wyjaśnienie ważności pierwszych piątków miesiąca. Jestem zaskoczona stwierdzeniem mojego księdza proboszcza, oczywiście katolickiego, że pierwsze piątki miesiąca wymyśliła jakaś siostra i stwierdził, że nie można przewartościowywać naszej wiary. Dodatkowe nabożeństwa nie są też obowiązkowe – tylko msza święta niedzielna jest obowiązkowa.

Bóg zapłać – Barbara z Hamburga

 

Barbaro!

Pokój Tobie!

To prawda, że pierwsze piątki miesiąca związane są z osobą siostry zakonnej – św. Małgorzaty Marii Alacoque. Jednak ona ich sobie nie „wymyśliła” – pochodzą z objawień jakie miała. Podobnie jak św. Siostra Faustyna miała objawienia o miłosierdziu Boga. Nikt tych objawień nie może negować, albo umniejszać ich rangi. Objawienia, które Kościół zatwierdza to nie jest wymysł św. Zakonnicy, ale to Bóg przez nią daje Swemu Ludowi wskazówki jak żyć by dojść do pełni szczęścia, do zbawienia.

Co do obowiązkowości bycia na nabożeństwach to twój ksiądz ma rację. Według Prawa Kanonicznego chrześcijanina w sumieniu obowiązuje tylko msza św. niedzielna i w uroczystości zatwierdzone przez Kościół. Wypływa to z przestrzegania trzeciego przykazania Dekalogu – „Pamiętaj, abyś dzień święty świecił”.

Trzeba jednak powiedzieć, że przepisy są dla uporządkowania naszej wiary, ale my nie nimi się kierujemy jako podstawą naszej wiary. Podstawą bowiem jest miłość. Ja z miłości do Boga idę na mszę niedzielna, a nie z przepisu! Kocham mojego Boga i dlatego jestem i przyjmuje Go w Komunii św. Podobnie i z nabożeństwami. Przychodzę na nie bo kocham mojego Boga. Chcę Go uwielbiać, chcę modlić się do Niego, chcę przebywać z Nim. Jeśli więc komuś jakieś nabożeństwo pomaga bardziej kochać Boga to tutaj nie możemy się pytać o ważność, o przewartościowanie. Chrystus powie: to należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać.

Myślę, że księża na Zachodzie bardziej stają się pracownikami Kościoła, a rzadziej służą Ludowi Bożemu. Dlatego wolą nie dostrzegać różnych form pobożności, przez które Lud Pana okazuje swoja miłość Stwórcy.

Andrzej Lemiesz SJ