Laudetur Iesus Christus!

Mam krótkie pytanie: Kto może błogosławić? Czy mnie, świeckiemu, wolno błogosławić, czy też jest to zastrzeżone jedynie dla duchownych?

Bóg zapłać! – Krzysztof

 

Szczęść Boże Panie Krzysztofie!

Nie wiem czy widział Pan kiedyś obrzęd prymicji, kiedy rodzice przed wejściem neoprezbitera do kościoła, udzielają mu błogosławieństwa. Podobnie rzecz się ma przed sakramentem małżeństwa. Niejednokrotnie matka albo ojciec czynią znak krzyża na główce swego dziecka. Wniosek z tego nasuwa się tylko jeden? każdy może błogosławić, aczkolwiek błogosławieństwo ludzi świeckich ma inny charakter. Mianowicie, można by powiedzieć, iż wyraża życzenie, aby także Bóg udzielił w tym momencie swego błogosławieństwa. Można owo błogosławieństwo porównać do swoistego aktu modlitwy wobec tej osoby. Kapłan natomiast udzielając błogosławieństwa podczas obrzędów sakramentalnych działa in persona Christi, czyli w osobie Chrystusa. Inne natomiast błogosławieństwa znajdują swoją moc w sakramencie święceń, który mu został udzielony.

Tak więc myślę, że zawsze są sytuacje, kiedy człowiek świecki może i powinien błogosławić czy to posiłki czy też swoich bliskich.

Jerzy Szyran OFMConv