Jak odnosi się Kościół do wartości jaką jest miłość Ojczyzny? Ostatnio spotkałem się z twierdzeniem pewnego duszpasterza (zawartym w homilii), że człowiek nie powinien w ogóle zwracać uwagi na kraj w którym żyją, gdyż jest to tylko przypadkowe rozmieszczenie ludzi przez Boga, a wszyscy ludzie powinni być jedną wspólnotą. Jestem harcerzem i kwestia ta jest dla mnie ważne, gdyż przysięgam służbę Bogu, bliźnim oraz Ojczyźnie...

Szymon

 

Mój drogi,

„Jak odnosi się Kościół do wartości jaką jest miłość Ojczyzny?” Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, bowiem w Katechizmie Kościoła Katolickiego nie ma jasno sprecyzowanej odpowiedzi akurat na ten temat. Ale to, co faktycznie napisano w nim wystarczy, by zrozumieć, że państwo (czyt. OJCZYZNA) jest bardzo wielką wartością, która chroni najbardziej podstawowe prawa ludzkie dobro wspólne, które zakłada: poszanowanie osoby ludzkiej, dobrobyt społeczny i rozwój społeczności, pokój, czyli trwałość i bezpieczeństwo sprawiedliwego porządku. „Jeśli każda wspólnota ludzka posiada dobro wspólne, które pozwala jej uznać się za taką, to właśnie we wspólnocie politycznej znajduje ona swoje najpełniejsze urzeczywistnienie. Do państwa należy obrona i popieranie dobra wspólnego społeczności cywilnej, obywateli i instytucji pośrednich.” (KKK 1910). Wynika więc z tego, że wartość Ojczyzny nie jest bynajmniej mała. Kościół zawsze popierał i popiera zawsze dobrze rozumiane dobro wspólne. Służba dla Ojczyzny i jej obrona aż do przelewu krwi jest wspaniałą cnotą patriotyzmu. Dziś o nim wielu już zapomniało i w tym trzeba upatrywać wielką stratę dla nas, Polaków.

Szczęść Boże

br. Roman Łukaszewski OFMCap.