Jakie znaczenie przywiązuje Kościół katolicki do apokryfów? Wiadomo, że nie są to księgi uznane za kanoniczne, jednak niekiedy, szczególnie w literaturze zagranicznej, hierarchowie kościoła katolickiego posługują się wyjątkami z nich w celu wytłumaczenia niektórych zdarzeń. Pism tego typu jest wiele, ale czy przeciętny katolik może czytać je bez większych obaw o wpadnięcie w jakąś pułapkę? Jeśli tak, to które z nich (najlepiej w języku polskim) . W internecie roi się od rożnych stron dotyczących apokryfów jednak nawet pobieżnie czytając można mieć zastrzeżenia choćby nawet do samych tłumaczeń – te wykluczam.

Jeszcze jedno małe wyjaśnienie. Nie jest to z mojej strony chęć szukania czegoś nowego (sensacji?) – bo naprawdę wolę mądrości Kościoła zostawić decyzję na temat tego co poprawne. Z drugiej jednak strony, czy to, co nie jest uznane za kanoniczne jest błędne, skoro wiadomo, że obecny układ Ksiąg Biblii zmieniał się na przestrzeni wieków.

Tomasz

 

Apokryfami w tradycji Kościoła Katolickiego nazywane są pisma religijne pochodzenia żydowskiego lub chrześcijańskiego, które podobne są do ksiąg biblijnych ale nie zostały zawarte w Kanonie Pisma Świętego.

Apokryfy Starego Testamentu powstawały najczęściej od 150 roku przed Chrystusem do roku ok. 150 lub 200 po Chrystusie. Czasami pisma te nazywa się literaturą intertestamentalną, ponieważ powstała na przełomie pomiędzy powstawaniem ostatnich ksiąg Starego Testamentu a pierwszych Nowego Testamentu. Apokryfy Nowego Testamentu są zasadniczo późniejsze niż pisma kanoniczne.

Jaką wagę przywiązuje do nich Kościół Katolicki? Na pewno nie traktuje ich jako wykładnika dla swej wiary. Ustalenie Kanonu Pisma świętego oznacza bowiem przyjęcie pewnych pism jako zawierających depozyt wiary, regułę wiary (kanon, to po grecku miara reguła). Odrzucenie pism, które zostały nazwane później apokryficznymi, oznacza, że Tradycja Kościoła nie uznała ich jako miarodajnego wyznacznika wiary.

Nie oznacza to jednak, że Kościół przestał się nimi interesować. Są one bardzo bogatym źródłem informacji pomagających zrozumieć pisma kanoniczne, choć czasem na zasadzie różnic. Szczególnie apokryfy Starego Testamentu są bardzo ważne ze względu na zrozumienie ewolucji pewnych wierzeń, które przetrwały w mentalności ludowej a także ze względu na świadectwo rozwoju znaczenia i pojęć, które występują także w Biblii.

Czasem apokryfy pokazują po prostu kierunki interpretacji nieortodoksyjnych.

Właśnie niedawno Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy wydało jeden z serii tomów zawierających apokryfy Nowego Testamentu (apokalipsy i listy). Istnieją już na rynku polskim tłumaczenia apokryfów ewangelii.

Literatura ich może być bardzo pożyteczna, jeśli tylko zrozumie się różnicę pomiędzy nimi a pismami kanonicznymi, oraz to, co oznacza dla Kościoła Kanon Pisma Świętego.

Pozdrawiam serdecznie.

Tomasz Kot SJ