Zapewne ta sprawa była już wielokrotnie wyjaśniana, ale ja stosunkowo niedawno zainteresowałem się problemem. Dlaczego chrześcijanie świętują w niedzielę podczas gdy Żydzi z piątku na sobotę? Czy pamięta się wtedy o innych wydarzeniach czy jest po prostu różnica w interpretacji kalendarza?

Paweł

 

Chrześcijanie uważają niedzielę za Dzień Pański, ponieważ dla chrześcijan najważniejszym wydarzeniem zbawczym jest zmartwychwstanie Chrystusa, które miało miejsce „pierwszego dnia tygodnia”, o czym już mówią Ewangelie (Mt 28,1; Mk 16,2; Łk 24,1; J 20,1). Ponieważ niedziela jest to dzień po szabacie, dlatego nazywano ją również „ósmym dniem” (Mk 16,1; Mt 28,1). Niedziela różni się zatem od szabatu, ponieważ dla chrześcijan niedziela wypełnia prawdę szabatu żydowskiego i zapowiada wieczny odpoczynek człowieka w Bogu.

Aby w pełni zrozumieć sens niedzieli, warto też odnieść się do znaczenia tego słowa w różnych językach. Najbardziej chyba wymowne znaczenie tego dnia posiada rosyjskie słowo „woskriesjenie”, czyli zmartwychwstanie. Języki romańskie zachowały nazwę łacińską „dominica”, czyli Dzień Pański (dies dominica). Z kolei języki germańskie nazywają niedzielę dniem Słońca (np. angielskie Sunday, niemieckie Sonntag). Już bowiem św. Justyn w II wieku po Chrystusie pisał, iż nasze zgromadzenia dlatego odbywają się w dniu słońca, ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym Bóg z ciemności wyprowadził materię i stworzył świat, a Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, w tym dniu zmartwychwstał. Natomiast polskie słowo „niedziela” pochodzi ze staropolskiego „nie dzielać”, czyli nie robić, nie pracować.

Z kolei Adwentyści Dnia Siódmego jak sama nazwa wskazuje świętują sobotę (szabat), a nie niedzielę, ponieważ uważają, że dzień sobotni został dany człowiekowi jako dzień rozpamiętywania dzieła stworzenia i uwielbienia Stwórcy. Podobnie Żydzi świętują szabat jako siódmy dzień, kiedy Bóg odpoczął po stworzeniu świata. Szabat rozpoczyna się po zachodzie słońca w piątek, podobnie jak chrześcijanie rozpoczynają świętowanie niedzieli w sobotę wieczorem. Stąd nazwa „Wielkanoc”, ponieważ Chrystus zmartwychwstał w nocy i dlatego też najważniejsza liturgia w roku w Kościele rzymskokatolickim, czyli Wigilia Paschalna powinna być odprawiana po zachodzie słońca Wielkiej Soboty, a zakończyć powinna się przed wschodem słońca Niedzieli Wielkanocnej. I dlatego też w sobotę wieczorem w kościołach odprawia się już Mszę św. niedzielną.

Marek Blaza SJ