Szczęść Boże! Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w napisaniu prośby o udzielenie sakramentu bierzmowania do mojego biskupa. Czym umotywować moją prośbę i jak takie pismo ma wyglądać?

Dziękuję – Paweł

 

Drogi Pawle!

Prośba o sakrament bierzmowania może być w formie listu skierowanego do biskupa. Na kartce A-4 w prawym górnym narożniku wpisz miejscowość swoją i datę. Nieco niżej na środku: imię i nazwisko ks. biskupa z tytułami grzecznościowymi w pełnym brzmieniu (np. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup ...). Niżej od akapitu zasadnicza część: najpierw prośba, potem motywacja.

Motywacja powinna dotykać istoty sakramentu. Sakrament bierzmowania ma umocnić do mężnego wyznawania wiary, do postępowania według jej zasad, ma przygotować do życia w pełni chrześcijańskiego – to znaczy do służby bliźniemu, do dojrzałej modlitwy, do odpowiedzialności za przekaz wiary, świadectwo wiary. Pomyśl, który z tych aspektów sakramentu bierzmowania Tobie najbardziej odpowiada i zapisz to w motywacji. Możesz połączyć kilka aspektów razem, możesz podać jeszcze inne. Ważne jednak żeby nie było tego zbyt dużo. Motywacja im bardziej klarowna tym lepsza. Na koniec możesz dodać jakieś miłe zdanie od siebie, skierowane do ks. biskupa jako Pasterza. Nie zapomnij też o własnoręcznym podpisie (zwłaszcza, gdy całość będziesz pisał na komputerze).

To wszystko. Życzę Ci wielu owoców Ducha Świętego w całym dalszym życiu.

ks. Tadeusz Kwitowski