Na czym będzie polegał Sąd Ostateczny, skoro każdy z nas zaraz po śmierci poddawany jest sądowi szczegółowemu? Kogo on dotyczy?

 

Rzeczywiście w chwili śmierci dokonuje się najważniejszy sąd nad człowiekiem. Ten sąd szczegółowy decyduje o naszym zbawieniu bądź potępieniu. Od niego nie ma odwołania. Ci którzy już na ziemi przygotowali się na pełne zjednoczenie z Bogiem w miłości – nazywamy ich świętymi – od razu „wchodzą do radości Pana”. Inni (również przeznaczeni do życia wiecznego w radości) wymagają jeszcze oczyszczenia, by miłość ich stała się doskonała. Czyściec jest właśnie tą drogą oczyszczenia.

Sąd ostateczny będzie natomiast pełnym odrodzeniem całego stworzenia w miłości Bożej. Właśnie wówczas „dotknięcie” Miłości Bożej uwolni wszystkich pokutujących w czyśćcu, by zbawieni osiągnęli pełną radość w niebie w obecności Boga, aniołów i świętych.

Dla pełnego obrazu należy też dodać, że dla potępionych nie ma ratunku, albowiem decyzja o życiu wiecznym z Bogiem (o zbawieniu), czy wieczności bez Boga (o potępieniu) jest osobistym wyborem człowieka – potwierdzanym przez całe jego życie!!!

„Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie.” (por. Ez 33,11)

Ks. Tadeusz Kwitowski