www.mateusz.pl/pastores

PASTORES

Kariera w Kościele?

Wiosna 2009

 

Tekst pochodzi z kwartalinka Pastores, 2/2009

Drodzy Czytelnicy!

Zainspirowani niepokojem Episkopatu Polski wobec zagrożenia, jakie stanowi etatyzacja powołania, w aktualnym numerze „Pastores” podejmujemy wiążący się z tym temat kariery w Kościele. Każdy duchowny ma świadomość, że nie jest wolny od takiego dążenia ani w momencie wstępowania do seminarium czy nowicjatu, ani z chwilą otrzymania święceń, ani w dalszym kapłańskim życiu.

1. Chcąc właściwie rozumieć kwestię posługi w Kościele, trzeba przede wszystkim sięgnąć do ewangelicznej perspektywy wywyższenia Jezusa na krzyżu (J. Fuellenbach SVD). On „nie skorzystał ze sposobności”, ale całkowicie się ogołocił (R. Wróbel OFMConv). Prawdziwi ucznio-
wie Pańscy są gotowi podążać tą samą drogą ogołocenia i ubóstwa, którego synonimem jest pełne zaufanie Bogu (J. Wójcik, ks. W. Bartkowicz, J. Dudała). Wówczas Duch Święty może w ludzkim sercu bardziej działać, jak również spełnić w życiu danego człowieka Boży zamiar.

Duchowni są dziećmi swego czasu, przeżywają te same psychiczne potrzeby (s. T. Paszkowska) i są atakowani tymi samymi pokusami co inni ludzie (ks. bp E. Dajczak). Pragnienie spełnienia i samorealizacji, skupienie na swoim rozwoju dotyczy nie tylko osób świeckich, ale również powołanych do służby Bożej (s. A. Kasjaniuk CSDP). Księża są ludźmi z krwi i ciała, obdarowani zaletami i naznaczeni wadami. Nie musi to ich jednak programować do uczestnictwa, pod wpływem chorych ambicji
i zewnętrznej presji, w „wyścigu szczurów”. Mają możliwość osobistego nawrócenia i poddania się Bożemu działaniu, czego przykładem jest choć-
by św. Paweł Apostoł (ks. kard. A. Vanhoye SJ).

2. Zwłaszcza sprawowanie władzy domaga się oddania Bogu i braciom, w duchu bezinteresownej służby. Tak podejmowane przełożeństwo stanowi szansę budowania wspólnoty i osobistego wzrostu (K. Dyrek SJ). Odsłania się wówczas głębia życia pasterza zaangażowanego do końca w misję dla dobra owczarni (ks. D. Jastrząb). Trzeba przejść przez niejeden kryzys, aby faktycznie oprzeć się na Bogu. Niekiedy można nawet się znaleźć na granicy życia i śmierci (s. D. Strojek SSpS).

Kościół obok duchowego wymiaru ma także swój wymiar instytucjonalny, dlatego warto przyjrzeć się zagadnieniu kariery w kontekście różnych modeli eklezjalnych. Drogą do należycie rozumianej i przynoszącej właściwe owoce kariery „nigdy nie są układy czy pieniądze, ale autentyczny charyzmat” (D. Kowalczyk SJ). Taki też pogląd miał bł. Jerzy Matulaitis-Matulewicz, wieloletni przełożony generalny marianów i biskup wileński, który był świadomy wielkiego zagrożenia dla Kościoła ze strony karierowiczów. Zachęcał on nawet, by zawczasu przeszkadzać współbraciom, którzy chcieliby robić „karierę” w zgromadzeniu, nie czekając, aż inni ludzie zaczną im to wytykać.

3. Pozostałą część numeru wypełniają teksty dające kontekst modlitewny i liturgiczny (ks. bp J. B. Szlaga). Medytacja ikony Jezusa zstępującego do piekieł może stanowić pomoc w nawróceniu serca i przyjęciu Jego mocy wyzwolenia oraz umiejętności bezinteresownej służby (A. Jerominek MIC). Wydaje się, że pożyteczną inspiracją będzie także refleksja nad duszpasterstwem w krajach Ameryki Łacińskiej (ks. M. A. Nascimento Silva).

Mamy nadzieję, że obecny numer „Pastores” pozwoli naszym Czytelnikom odkryć w codziennych sprawach piękno prostego, oddanego Bogu życia.

 

ks. Mirosław Cholewa
redaktor naczelny

 

SPIS TREŚCI

Od Redakcji

Artykuły

Nasza rozmowa

Nasza modlitwa

Nad nauczaniem Kościoła

Z życia Kościoła

Pytania i odpowiedzi

Świadectwa

Lektury

Film

Ogłoszenia

To Our Readers

Contents

 

 

Prenumerata roczna wynosi 52 zł. Wpłat prosimy dokonywać w bankach lub na poczcie

Wydawnictwo BERNARDINUM
ul. Bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin
tel. (0-58) 536 17 57, tel./fax (0-58) 536 17 26
konto: Bank Spółdzielczy Skórcz o/Pelplin
80834200092000142720000003

Więcej informacji: www.pastores.pl, pastores@pastores.pl

 

 

 

© 1996–2009 www.mateusz.pl/pastores