Duchowość

GRZEGORZ GINTER SJ

„Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel”

Rozważania na tydzień Bożego Narodzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na początek strony
© 1996–2000 Mateusz