www.mateusz.pl/mt/jp

JACEK POZNAŃSKI SJ

Zaproszenie do refleksji nad czytaniami

XXV niedziela zwykła

 

Wprowadzenie: Każdy czytany w niedziele fragment z Pisma św. może być pomocą do osobistej modlitwy (ok. 15 min) w ciągu czterech dni tygodnia. Zaczynamy znakiem krzyża i przeczytaniem danego czytania, w razie potrzeby inspirując się poniższą refleksją. Kończymy rozmową z Bogiem o tym, co mi ten tekst mówi oraz modlitwą Ojcze nasz.

Am 8, 4-7: „Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszenicy będziemy sprzedawać.” Na pewno słyszałeś o niesprawiedliwościach, które ludzie ciągle wyrządzają innym ludziom. Może sam doświadczyłeś w swoim życiu niesprawiedliwości, byłeś oszukany, naciągany lub w potrzebie zostawiony sobie samemu. Jest to coś złego, coś, co nigdy nie powinno cię spotkać. Gdy się już stało, może ono być ważnym doświadczeniem życiowym, może stać się także doświadczeniem duchowym. Gdy rozważasz słowa proroka Amosa, spróbuj wrócić do takich doświadczeń. Zobacz je teraz oczami proroka, który całą ufność złożył w Bogu. Spróbuj modlić się za osoby, które wyrządziły ci krzywdę.

Ps 113: „Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu.” Może i ty kiedyś leżałeś (-aś) w jakimś prochu i w jakimś gnoju. Może czułeś (-aś) się nędzarzem: z powodu zła, które wyrządziłeś (-aś), z powodu chaosu, w który wpadłeś (-aś). Psalm przypomina nam, że Bóg patrzy na niebo i ziemię, widzi ciebie upadłego i zależy mu na tobie, bo bardzo chciałby cię podnieść i posadzić na tronie wraz z książętami, czyli tam, gdzie jako człowiek, z uwagi na twoją godność powinieneś być. Na modlitwie pytaj się, kim jest dla ciebie Bóg, co od Niego oczekujesz, zwłaszcza wtedy, gdy leżysz zgnieciony twoją słabością i grzechem.

1 Tm 2, 1-8: „Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.” Św. Paweł zachęca, by modlić się za rządzących, za tych, którzy dokonują ważnych wyborów społeczno-gospodarczych. Od nich często zależy twoje konkretne życie. Od ich decyzji, od tego, czy będą się kierowali doraźną korzyścią polityczną lub finansową, czy też sumieniem zależy także twoje życie. Czy nie lekceważysz odpowiedzialności za tych ludzi, za to, kim oni są. Św. Paweł nawołując do modlitwy za rządzący nawołuje nas do odpowiedzialności za tych, którzy rządzą nami, a w czasach demokracji oznacza to także nasze zaangażowanie w wybór właściwych ludzi. Co czujesz, gdy myślisz o twojej sytuacji, o twoich możliwościach zaangażowania się w życie społeczno-polityczne? Czy Pan Bóg nie ma tutaj jakiegoś zadania dla ciebie?

Łk 16, 1-13: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?” Ewangelia zaprasza nas do przyjrzenia się i zrewidowania naszego stosunku do posiadania i do dóbr materialnych. Jesteśmy postawieni przed pytaniem, jak używam tych dóbr, czy jestem ich panem, czy raczej to one definiują mnie, wyznaczają koleje mojego życia. Ewangelia stawia nas także przed jeszcze ważniejszym pytaniem: co jest tak naprawdę moim celem. Nie tym deklarowanym, ale tym, który realnie określa moje wybory i działania. Jezus zaprasza nas do roztropności, do roztropnego wybierania celów. Za przykład daje nam nawet – paradoksalnie – oszusta, bo jego życie i myślenie było nastawione całkowicie na nowe – choć doczesne – życie. Starał się w tym nowym życiu pozyskać przyjaciół. Czy i ja staram się pozyskać Boga jako mojego przyjaciela, np. przez dzielenie się z potrzebującymi tym, co posiadam? Czy i ja potrafię ukierunkować całe moje życie, zdolności i talenty, dla realizacji najważniejszego celu życia, tego ostatecznego?

Jacek Poznański SJ, Kraków
http://exercitia-spiritualia.blogspot.com/

 

 

 

© 1996–2010 www.mateusz.pl/mt/jp