www.mateusz.pl/mt/jp

JACEK POZNAŃSKI SJ

Zaproszenie do refleksji nad czytaniami

IX niedziela zwykła

 

Wprowadzenie: Każdy czytany w niedziele fragment z Pisma św. może być pomocą do osobistej modlitwy (ok. 15 min) w ciągu czterech dni tygodnia. Zaczynamy znakiem krzyża i przeczytaniem danego czytania. Kończymy rozmową z Bogiem o tym, co mi ten tekst mówi oraz modlitwą Ojcze nasz.

(Pwt 11,18.26–28): „Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo albo przekleństwo.” Szczęście albo nieszczęście w naszym życiu często wybieramy sobie sami. Są to wyniki – nieraz odległe konsekwencje – różnych naszych decyzji, albo braków decyzji i bezwładnego poddawania się biegowi zdarzeń. Błogosławieństwo i przekleństwo dla naszego życia wybieramy sobie sami. Bóg tylko kładzie je przed nami. My wybieramy jedno albo drugie, gdy wybieramy taką, a nie inną drogę postępowania, gdy decydujemy postawić nasze życie na Boga, albo bożki. Jaką decyzję ty podjąłeś (podjęłaś)? Jeśli postawiłeś (-aś) na Boga, czy zdecydowanie trwasz przy Nim?

(Ps 31): „Bądźcie dzielni i mężnego serca, wszyscy, którzy ufacie Panu.” Ufność w Boga, nadzieja w Nim złożona może uczynić nas dzielnymi i mężnymi pośród naszych codziennych walk i zmagań. One dają nam jakąś wewnętrzną pewność, że Boże Oblicze jest zwrócone ku nam, że jest pełne miłości, że promieniuje miłością, że jesteśmy z miłością prowadzeni mrocznymi ścieżkami naszego życia. A gdy nawet zdarzy się nam się potknąć i upaść, miłosierdzie Boga nas podniesie. Dlatego, gdy przechodzisz koło skały, gdy mijasz potężną twierdzę, wspaniałą warownię wspomnij na twojego Boga, a twoje serce napełni się ufnością, stanie się dzielne i mężne.

(Rz 3,21–25a.28): „Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie.” Każdy z nas jest grzesznikiem, doświadczamy tego na każdym kroku. Zło łatwo się wciska w nasze myśli, słowa, i czyny. Czujemy, że zaciągamy winę, winę, którą trzeba jakoś okupić. Często np. pojawia się poczucie, że przytrafi nam się coś złego. Ciągle nam trudno uwierzyć, że dostępujemy przebaczenia za darmo, tzn., że nasze grzechy Bóg nam przebacza dzięki miłości jaką ma do nas, i jaką okazał w Jezusie. Paweł postrzega naszą chrześcijańską drogę zbawienia jako całkowicie zależną od miłosiernej i łaskawej miłości Boga Ojca. Czy mam ufność w tej miłości?

(Mt 7,21–27): „Nie każdy, który mi mówi: »Panie, Panie«, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.” Nie jest ważne to, jakie masz charyzmaty, czy potrafisz prorokować, mówić językami, czynić cuda – nawet jeśli to wszystko miałbyś (miałabyś) robić w imię Jezusa. To, co się liczy dla Jezusa, to życie wolą Boga, tak jak On. Ale jak tę wolę Bożą odkryć? – Poprzez słuchanie słów Jezusa: to On jeden właściwie i prawdziwie interpretuje pragnienia Boga względem ludzkości i każdego człowieka.

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.” Słowa Jezusa mogą być skałą, mocną skałą. Na wierze w ich prawdę i moc można pewnie konstruować budowlę własnego życia.

o. Jacek Poznański SJ, Dublin
www.jezuici.pl/dublin

 

 

 

© 1996–2008 www.mateusz.pl/mt/jp