www.mateusz.pl/mt/jp

JACEK POZNAŃSKI SJ

Zaproszenie do refleksji nad czytaniami

Niedziela Zmartwzchwstania Pańskiego

 

Wprowadzenie: Każdy czytany w niedziele fragment z Pisma św. może być pomocą do osobistej modlitwy (ok. 15 min) w ciągu czterech dni tygodnia. Zaczynamy znakiem krzyża i przeczytaniem danego czytania. Kończymy rozmową z Bogiem o tym, co mi ten tekst mówi oraz modlitwą Ojcze nasz.

(Dz 10,34a.37-43): „Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu.” Zmartwychwstały nie ukazał się całemu ludowi, ale jedynie tym, którzy byli gotowi o Nim świadczyć, którzy chcieli zanieść Go innym. Dlaczego nie ukazał się wszystkim? Gdyż to każdy z nas ma nieść Chrystusa innym ludziom i w ten sposób nawiązywać nowe relacje międzyludzkie. Jezus Chrystus przyszedł, aby nauczyć nas tworzyć nową wspólnotę, i świadczenie o Nim jest podstawowym elementem w tym zadaniu.

(Ps 118): „Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.” To Pan decyduje, co się nadaje do budowania, a co nie. On, Stwórca, zna najlepiej wartość każdej osoby, każdej rzeczy. Czasami coś (ktoś), co (kto) nam wydaje się niemądre, głupie, nieużyteczne, wstydliwe, słabe może stać się podstawowym elementem budowy naszego osobistego życia, spoiwem, które łączy rodzinę głębszą miłością, centrum, z którego promieniuje na wspólnotę nowe życie.

(Kol 3, 1-4): „Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu.” Dzięki chrztowi, który wtapia nas w Chrystusa, z nim umarliśmy, przyłączyliśmy się do Jego śmierci. Ale też we chrzcie powiedzieliśmy Bogu: „Ty jestesteś moim życiem”, tzn. Ty dajesz mi model, sens i cel mojego życia. Konkretnie widzimy to w Jezusie Chrystusie, jego osobie i jego słowach. Nasze prawdziwe życie jest ukryte w Bogu. Jesteśmy zaproszeni, by je w Nim szukać i znaleźć, mając za przewodnika Jezusa.

(J 20,1-9): „Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.” Wiara i widzenie są powiązane z rozumieniem Pisma. One nawzajem się warunkują. Jeśli chcemy ujrzeć i uwierzyć musimy czytać Pisma św. Jeśli chcemy rozumieć Pisma św. musimy uwierzyć, i ujrzeć, doświadczyć Zmartwychwstałego. To wymaga kogoś, jakiegoś świadka Jego życia, który nam o Nim opowie. Ale to też wymaga naszego osobistego wysiłku, naszego biegu, pragnienia, by samemu się o tym przekonać.

o. Jacek Poznański SJ, Dublin
www.jezuici.pl/dublin

 

 

 

© 1996–2008 www.mateusz.pl/mt/jp