mateusz.pl /

o. Adam Szustak OP

Święty grzesznik - spowiedź św. Piotra

 

Nawrócenie bierze się z miłości, a nie ze strachu. W odpowiedzi na to jaki ON jest niesamowity. Mówi św. Paweł w liście do Rzymian „On nas zbawił, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami”. Zbawił, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Nie, kiedy stanęliśmy przed Nim i powiedzieliśmy „to już nie będziemy grzeszyć, to ja już się poprawię, to już ze mną będzie lepiej”. Co zrobił Piotr? Piotr przyjął, że on nie ma nic co może Bogu zaofiarować i do końca życia nic nie będzie miał…

Konferencja wygłoszona 24 kwietnia 2014 roku w łódzkim klasztorze oo. dominikanów w cyklu "Credo"

o. Adam Szustak OP"Postne smaki"