ABC BIOETYKI
 

PRZEDMOWA

 

 

"ABC Bioetyki" nie jest jakąś szczegółową rozprawą na temat zaznaczony w tytule. Ideą przewodnią była chęć przybliżenia problematyki biomedycznej z jednoczesną oceną moralną z punktu widzenia etyki katolickiej, Czytelnikowi, który nie zajmuje się bioetyką w sposób profesjonalny.

Książka ta może stanowić zachętę do dalszego pogłębiania problemu, tym bardziej, że zagadnienia związane z biomedycyną i bioetyką stają się coraz bardziej aktualne w naszej rzeczywistości; dotyczą nie tylko człowieka "dziś", ale również człowieka "jutra".

Kardynał Józef Ratzinger w swoim artykule "Człowiek między reprodukcją a stworzeniem", opublikowanym w Polsce na łamach Communio (4/1989), stwierdził:

"Można określić bardzo dokładnie alternatywę, przed którą dzisiaj stoimy. Można albo uznać tylko za rzeczywiste to, co ma charakter mechaniczny, co zgodne z prawami natury, a wszystko, co osobowe, miłość, dar, potraktować jako piękne złudzenie, które jest psychologicznie użyteczne, ale ostatecznie nierealne i nieważne. Nie znajduję na określenie tego rodzaju postawy innego określenia jak tylko: negacja człowieka".

Życzę Czytelnikom, aby ta refleksja Kard. Ratzingera towarzyszyła lekturze niniejszego opracowania, i co więcej: aby zachęciła do dalszych poszukiwań w dziedzinie bioetyki.

 

 

P O P R Z E D N I N A S T Ę P N Y
SPIS TREŚCI BIOETYKA - ZAGADNIENIA WSTĘPNE
na początek strony
©1996-1999 Mateusz