pobierz z Google Play

19 lipca 2023

Środa

Środa XV tydzień zwykły

Czytania: (Wj 3,1-6.9-12); (Ps 103,1-4.6-7); Aklamacja (Mt 11,25); (Mt 11,25-27);

Rozważania: Ewangeliarz OP , Marek Ristau , Bractwo Słowa Bożego

Książka na dziś: Krzysztof Grzywocz. Inspirowany - inspirujący

Czytania

(Wj 3,1-6.9-12)
Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: "Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?" Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: "Mojżeszu, Mojżeszu!" On zaś odpowiedział: "Oto jestem". Rzekł mu Bóg: "Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą". Powiedział jeszcze Pan: "Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba". Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: "Teraz oto doszło do Mnie wołanie Izraelitów, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie: Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu". A Mojżesz odrzekł Bogu: "Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?" A On powiedział: "Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze".

(Ps 103,1-4.6-7)
REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Dzieła Pana są sprawiedliwe,
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
swoje dzieła synom Izraela.

Aklamacja (Mt 11,25)
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

(Mt 11,25-27)
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić".

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP


Do góry

Marek Ristau

Cała prawda Boża jest w Jezusie. Ojciec wszystko złożył w Jezusie, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Tylko Ojciec zna Jezusa i tylko Jezus zna Ojca - oraz ci, którym Jezus zechce Go objawić. Upodobało się Ojcu objawić Królestwo Boże ludziom prostym, a zakryć przed tymi, których świat uważa za mądrych.
Marek Ristau


Do góry

Patroni dnia:

Święta Makryna Młodsza

Do góry

Bractwo Słowa Bożego

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Często mówi się, że Bóg poprzez różne sytuacje życiowe chce nam powiedzieć coś ważnego a przede wszystkim zaprasza nas do osobistego spotkania z Nim. Czy do takiego spotkania Mojżesza z Bogiem doszłoby w Egipcie? Tego nie wiemy, ale biblijny autor zapewnia nas, że doszło do niego w głębi pustyni, gdzie Mojżesz wypasał owce swojego teścia Jetro. To tu przy Górze Horeb ujrzał gorejący krzew, który się palił, ale nie spłonął. To z niego Bóg zawołał: „Mojżeszu, Mojżeszu!”, a ten bez wahania odpowiedział „Oto jestem”. Następnie Pan przedstawił się jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba oraz powołał Mojżesza do misji wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. Mojżesz obawia się faraona oraz tego, jak przyjmą go rodacy. Jednak Bóg zapewnia Mojżesza: „Ja będę z tobą”. Takie zapewnienie Pan również nam daje! Wystarczy, że z pokorą zdejmiemy przed Nim nasze sandały i uznamy, że Pan ma dla nas najlepszy plan.
Czasami Bóg również nas poprzez różne wydarzenia zaprasza do osobistej modlitwy. W naszym życiu także mamy swoje osobiste bezludne miejsca pustynne, gdzie spotykamy się z Panem. Choć pustynia wydaje się być martwa, to Bóg ją ożywia i wypełnia swoją obecnością. Podobnie jak Jezus w Nowym Testamencie wychodził w miejsca odosobnione, aby się modlić, tak i my nie bójmy się oddalić na nasze miejsca pustynne. Bóg tam już na nas czeka!


Komentarz do psalmu

Bóg obdarza nas swą ojcowską dobrocią! Odpuszcza wszystkie winy i leczy zranienia duszy oraz wyzwala z wszelkich chorób. On ratuje nas od zguby oraz obdarza łaską i zmiłowaniem. Oczekuje od nas tylko pamięci o wielkich Jego dziełach oraz otwarcia na ciągłą Jego opiekę. Błogosławiąc Pana, objawi nam – jak Mojżeszowi – drogi sprawiedliwych.


Komentarz do Ewangelii

W dzisiejszej perykopie Mateusz utrwalił modlitwę Jezusa do Ojca. Zastanawiające jest znaczenie słowa „prostaczki”. Greckie słowo nepios oznacza niemowlęcy, dziecięcy, dziecinny. Zatem słowa Jezusa należy rozumieć w ten sposób, że maluczcy, którzy z dziecinną ufnością lgną do Ojca Niebieskiego, widzą prawdy Boże jako proste i jasne. Czy zatem ja, który uważam się za mądrego i roztropnego, mam przed sobą zakryte prawdy głoszone przez Jezusa? Z pewnością nie! Jezus pragnie każdemu człowiekowi objawić siebie, a poznanie Go prowadzi do odkrycia Ojca, który odsłania się tylko w Synu.
Czytając Pismo Święte, poznajemy Syna, a przez Niego i Ojca. Módlmy się często do Ducha Świętego o poznanie Boga oraz o pogłębienie naszych relacji z Nim.

Komentarze zostały przygotowane przez Andrzeja Kosińskiego


Do góry

Książka na dziś

Krzysztof Grzywocz. Inspirowany - inspirujący

„Czytamy, żeby wiedzieć, że nie jesteśmy sami” – wobec zasłyszanej u Clive’a Staplesa Lewisa myśli ks. GRZYWOCZ pewnie delikatnie by się uśmiechnął i odróżnił kategorię osamotnienia od samotności. Zbiór dziesięciu rozmów – spotkań, do uczestnictwa w których, Drogi Czytelniku, bardzo Cię zapraszamy

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.