pobierz z Google Play

01 września 2021

Środa

Środa XXII tydzień zwykły

Czytania: (Kol 1,1-8); (Ps 52,10-11); Aklamacja (Łk 4,18); (Łk 4,38-44);

Rozważania: Ewangeliarz OP , Marek Ristau , Bractwo Słowa Bożego

Książka na dziś: Ewangelia 2022

Czytania

(Kol 1,1-8)
Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego. Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze ilekroć się za was modlimy, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, z powodu nadziei nagrody odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was owocuje ona i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście o łasce Boga i poznaliście ją w prawdzie według tego, jak nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego Epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa zastępującym nas; on też nam ukazał waszą miłość w Duchu.

(Ps 52,10-11)
REFREN: Ufam na wieki łaskawości Boga

Ja zaś jak oliwka kwitnąca w domu Bożym,
na wieki zaufam łaskawości Boga.
Będę Cię sławił na wieki za to, coś uczynił,
polegał na Twym imieniu,
ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie.

Aklamacja (Łk 4,18)
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.

(Łk 4,38-44)
Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosił Go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: „Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany”. I głosił słowo w synagogach Judei.

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP


Do góry

Marek Ristau

Chrystus jest uzdrowicielem. Chrystus jest uzdrowicielem, wczoraj i dziś i jutro - aż do skończenia świata. Pan dał nam swoją władzę i moc, abyśmy szli i przynosili wszędzie życie i zdrowie, bo On przyszedł, byśmy mieli życie i zdrowie w obfitości. On przeszedł czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. W Jego imię wyganiamy demony i uzdrawiamy chorych.
Marek Ristau


Do góry

Patroni dnia:

Święta Dulcelina
urodziła się około r. 1214 w Digne. Po śmierci matki przeniosła się z ojcem do Hyeres, gdy tymczasem jej brat, bł. Hugo z Digne, przywdział habit franciszkański. Za jego radą założyła pierwszy dom beginek. Były to pobożne niewiasty, często wdowy, które nie tworzyły zgromadzenia zakonnego, ale pragnęły realizować ideały św. Franciszka. Około 1250 r. Dulcelina przeniosła się do Marsylii i tam założyła drugi dom beginek. Przeżyła w nim dwadzieścia ostatnich lat swego życia. W kościele franciszkanów doznawała wówczas licznych ekstaz. Zmarła w czasie ostatniej ze swoich ekstaz, 1 września 1274 r.

Do góry

Bractwo Słowa Bożego

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Modlitwa dziękczynienia i nadzieja – to tematy dzisiejszego pierwszego czytania mszalnego. Spójrzmy, czego dotyczy oraz jak częste jest dziękczynienie św. Pawła. Słyszeliśmy: dzięki czynimy Bogu (…) zawsze, ilekroć modlimy się za was. Powodem jest wiara i miłość wiernych Kolosan. Ten fakt może wzbudzić w naszych sercach refleksję nad podziękowaniami wypowiadanymi przez nas na modlitwie. Czy potrafimy dziękować za innych ze względu na ich wewnętrzne usposobienie do „wszystkich świętych”, czy tylko wtedy, gdy sami czerpiemy korzyści lub choćby zadowolenie z zachowania bliźnich?
A nasza nadzieja, czego dotyczy? Czy pozwalamy jej zatrzymać się tylko na tym, co doczesne? A może z Apostołem wznosimy nasze myśli wzwyż, wpatrzeni w dobra nie tego świata, lecz dary Boga obiecane i oczekujące na nas w niebieskiej ojczyźnie? Obyśmy umieli radować się prawdą Ewangelii, by mogła owocować w naszym życiu aż do dnia ostatecznego spotkania z Panem.


Komentarz do psalmu

Opiewanie, zaufanie łaskawości Boga – oto właściwa postawa wobec hojności Bożych darów, do jakiej wzywa nas psalmista. Czy świadomość czynów dobroci, których Pan pozwala nam doświadczać w codzienności, uczy nas zawierzenia Boskiemu Dobroczyńcy? Czy odpłacając Mu miłością, każdego dnia na nowo stajemy w szeregu ludzi oddanych bez reszty Bogu?


Komentarz do Ewangelii

Jezus przychodzi do domu Szymona. Jezus wchodzi w naszą codzienność. Dokonuje w niej cudów swojej dobroci, byśmy mogli odpowiedzieć na nie służbą Bogu i bliźniemu. Dokonany cud przyciąga tłumy i pomnaża się w sercach i ciałach wierzących. Tak było i tak jest. Trzeba jednak zadać sobie pytanie: po co my przychodzimy do Jezusa, po co Go zapraszamy do naszych domów? Czy tylko dla zewnętrznych korzyści? Czy chcemy Go zatrzymać, by był na nasze usługi, by spełniał nasze prośby, leczył nasze choroby? Czy rozumiemy, że misja Pana obejmuje również innych, a jej głównym tematem jest głoszenie Dobrej Nowiny o królestwie Bożym – Nowiny, która przemienia serca i umysły?

Komentarze zostały przygotowane przez s. Ewę Marię od Męki Pańskiej OCD


Do góry

Książka na dziś

Ewangelia 2022

Propozycja dla tych, którzy chcą zaprosić Boga i Jego słowo do swojego życia, którzy pragną poszukiwać Jezusa Chrystusa w swojej codzienności i doświadczać Jego uzdrawiającej i umacniającej łaski. Książka zawiera pełny tekst Ewangelii na każdy dzień roku, odnośniki do czytań biblijnych, informacje o świętach i uroczystościach kościelnych

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.