pobierz z Google Play

16 grudnia 2020

Środa

Środa III tygodnia adwentu

Czytania: (Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25); (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14); Aklamacja (Iz 40, 9-10); (Łk 7, 18b-23);

Rozważania: Ewangeliarz OP , Marek Ristau , Bractwo Słowa Bożego

Książka na dziś: Rozważania In sinu Jesu

Czytania

(Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25)
"Ja jestem Pan i nikt poza Mną. Ja czynię światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechaj ziemia się otworzy, niech zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Pan, jestem tego Stwórcą». Albowiem tak mówi Pan, Stworzyciel nieba, on Bogiem, który ukształtował i wykonał ziemię, który ją mocno osadził, który nie stworzył jej bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie: «Ja jestem Pan, i nie ma innego. Czyż nie Ja jestem Pan, a nie ma innego Boga oprócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną. Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! Przysięgam na siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, mówiąc: „Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc”. Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zżymali. W Panu uzyska swe prawo i chwały dostąpi całe plemię Izraela".

(Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14)
REFREN: Sprawiedliwego spuśćcie nam, niebiosa

Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi:
oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom.
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie
dla tych, którzy Mu cześć oddają,
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Łaska i wierność spotkają się z sobą,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam szczęściem obdarzy,
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim,
a śladami Jego kroków zbawienie.

Aklamacja (Iz 40, 9-10)
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny, oto Pan Bóg przyjdzie z mocą.

(Łk 7, 18b-23)
Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: "Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?" Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: "Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?" W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów; także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: "Idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście: Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie".

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP


Do góry

Marek Ristau

Słuchamy uważnie tego, co mówi Pan, bo Jego słowa to życie wieczne. Pan daje zbawienie wszystkim, którzy Go słuchają i oddają Mu cześć w duchu i w prawdzie. On sam obdarza szczęściem tych, którzy trwają w łasce i wierności, przynosząc owoc pokoju i sprawiedliwości. Kroczymy Jego śladami, zanurzeni w chwale zbawienia.
Marek Ristau


Do góry

Patroni dnia:

Święta Adelajda, cesarzowa
urodziła się w 931 lub 932 r. jako córka Rudolfa II, króla Burgundii. Gdy miała 16 lat, została wydana za Lotara, króla Włoch. Dała mu córkę, Emmę. Owdowiała mając 20 lat. Poetm wyszła za Ottona I. Dała mu troje dzieci, wśród nich jego następcę, Ottona II. Papież Jan XII w Boże Narodzenie 962 roku dokonał w bazylice św. Piotra uroczystej koronacji Ottona I na pierwszego cesarza Niemiec. W 973 roku Adelajda po raz drugi została wdową. W 983 r. Adelajda stała się regentką w zastępstwie jeszcze małoletniego cesarza, Ottona III. Ujawnił się w całej pełni jej zmysł organizacyjny, mądrość i roztropność, umiejętność dobierania ludzi na odpowiednie stanowiska. Wyróżniała się przy tym wielkim miłosierdziem i hojnością w przeznaczaniu dóbr na cele kościelne. Korzystając z pełnego cesarskiego skarbca, wystawiła kilkanaście opactw i klasztorów. Zmarła 16 grudnia 999 roku.

Do góry

Bractwo Słowa Bożego

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Jak refren słyszymy dziś słowa Boga: „Ja jestem Pan, Ja jestem Bóg, Ja jestem tego Stwórcą”. Bóg wielokrotnie to powtarza, by zapadło w naszą pamięć, by wyryło się na zawsze w naszych sercach, by nic od tej prawdy nas nie odciągnęło. Bóg stworzył wszystko, wszystko bez wyjątków – każdego człowieka, to co w niebiosach i co na ziemi, piękno świata natury, zwierzęta i rośliny.
Jahwe zaznacza, że jest Bogiem sprawiedliwym i zbawiającym. Jezus zstąpił z nieba na ziemię, aby każde kolano się przed Nim zgięło i każdy język wyznał, że „On jest Panem”. Tylko Bogu należy się chwała, jednak On również nam ją obiecuje: „…chwały dostąpi całe plemię Izraela”. Dzięki Jezusowi mamy dostęp do „nieba bram” i razem z Aniołami możemy śpiewać: „Święty, Święty”.
Powyższe słowa skłaniają dziś do zadania sobie kilku pytań. Czy rzeczywiście wierzę, że Bóg stworzył wszystko i się nie pomylił? Pomyśl o stworzeniach, których nie lubisz, których się boisz, które uważasz za niepotrzebne, pomyśl o żywiołach, nad którymi człowiek nie panuje. Czy uznajesz, że jeden jest Bóg i nie ma innego? I nie jest „nim” ani drugi człowiek, ani praca, sukces lub pieniądze czy posiadane rzeczy. Czy ufasz, że Bóg panuje nad wszystkim i nic nie wymyka się spod Jego „ręki”?


Komentarz do psalmu

Bliskie jest nasze zbawienie, gdyż Pan przyszedł na ziemię. Jezus przynosi pokój, daje nam zdroje łask, pełnię szczęścia, życie w obfitości. W Nim mamy wszystko, czego potrzebujemy. Bóg jest wierny swoim obietnicom. Również nas obdarza wiernością – w wyznawaniu wiary, w realizacji powołania życiowego, w dążeniu ku dobru i w budowaniu relacji z Nim.
Czego oczekujesz od Pana? Co chcesz, aby Ci przyniósł?


Komentarz do Ewangelii

W Chrystusie spełniają się wszystkie proroctwa, które z pewnością znał Jan Chrzciciel. Jednak w momencie ciemności duszy, w czasie próby, gdy samotnie przebywał w więzieniu, pojawiły się u niego wątpliwości. Zastanawiał się, Kim jest Jezus. Czy On jest Mesjaszem, czy nie pomyliłem się? Odpowiedź, którą uzyskał od Jezusa, była dla niego jasna. Usłyszał w niej również wiadomość ukrytą: „czeka Cię męczeńska śmierć, gdyż już wykonałeś swoje zadanie – zapowiedziałeś Moje przyjście – teraz czas, aby wypełniło się wszystko”.

Komentarze zostały przygotowane przez Aleksandrę Mordel


Do góry

Książka na dziś

Rozważania In sinu Jesu

Mnich Benedyktyński

Książka, którą oddajemy w ręce Czytelnika, zawiera rozważania na każdy dzień roku zaczerpnięte z dziennika duchowego pewnego mnicha benedyktyńskiego. W latach 2007-2016 w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłan otrzymywał przesłania od Pana Jezusa, Matki Bożej i świętych

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.