11 CZERWCA 2018

Poniedziałek

Poniedziałek X tygodnia okresu zwykłego - wspomnienie obowiązkowe św. Barnaby, apostoła

Dzisiejsze czytania: Dz 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98, 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6; Mt 10, 7-13

Rozważania: Ewangeliarz OP, Oremus, , O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD

Książka na dziś: 77/ Moc przebaczenia

Dzisiejsze czytania

(Dz 11, 21b-26; 13, 1-3)
W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką rzeszę dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł. Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: "Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem". Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich.

(Ps 98, 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6)
REFREN: Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach narodów objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
wobec domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i dźwięku rogu
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

(Mt 28, 19a. 20b)
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

(Mt 10, 7-13)
"Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was".

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP

Do góry

Oremus

Święty Barnaba nie należał do grona Dwunastu, a zaszczytny tytuł apostoła otrzymał ze względu na jego wyjątkowe zasługi dla głoszenia Ewangelii o Chrystusie zmartwychwstałym. Pochodził z żydowskiej rodziny mieszkającej na Cyprze. Idąc za wskazaniem Chrystusa, wyzbył się majątku i przekazał go Kościołowi w Jerozolimie. Jako pierwszy przygarnął nawróconego Pawła, przedstawiając go Apostołom, a potem stał się jego towarzyszem w dziele ewangelizacji. Pracowali razem w Antiochii, odbyli też wspólnie wyprawę misyjną do Azji Mniejszej (na tereny dzisiejszej Turcji). Autor Dziejów Apostolskich określa Barnabę jako człowieka dobrego i pełnego Ducha Świętego i wiary. Oto cechy prawdziwego apostoła!

ks. Wojciech Skóra MIC, "Oremus" czerwiec 2007, s. 49

Do góry

 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD

RZECZYWISTA OBECNOŚĆ

Uwielbiam Cię nabożnie, Bóstwo utajone pod osłoną Eucharystii (Adoro te devote)

Jezus w Eucharystii jest obecny z całym swoim Bóstwem i z całym człowieczeństwem. Również człowieczeństwo, chociaż obecne w sposób substancjalny i cieleśnie nie rozciągnięte, zawiera się całe w Hostii konsekrowanej: ciało i dusza, i ta ostatnia ze swoimi władzami rozumu i woli. Dlatego Jezus w Eucharystii poznaje nas i miłuje jako Bóg i jako człowiek. Nie jest On biernym przedmiotem adoracji wierzących, lecz jest żywy: widzi, słyszy, odpowiada na ich modlitwy swoimi łaskami, tak że ze słodkim Mistrzem, o którym mówi Ewangelia, mogą utrzymywać żywą i prawdziwą łączność, wprawdzie nie za pomocą zmysłów, jednak podobną do tej, jaką z Nim mieli współcześni. Prawda, że w Eucharystii ukrywa się nie tylko Bóstwo, lecz także człowieczeństwo, wiara jednak skutecznie zastępuje zmysły, zastępuje to, czego się nie widzi i nie dotyka: „aby przekonać serce czyste — śpiewa św. Tomasz — wystarcza sam głos wiary” (Sław, języku). Jak kiedyś Jezus, ukryty pod postacią pielgrzyma, pouczał i zapalał serca uczniów z Emaus, tak dzisiaj ukryty pod eucharystyczną zasłoną oświeca wiernych, którzy zwracają się do Niego, rozpala ich swoją miłością i skłania coraz skuteczniej do dobrego.

Syn Boży, który przyjął ciało dla ludzi, staje się obecny w Eucharystii, aby być ich towarzyszem w czasie ziemskiej pielgrzymki i zaopatrzeniem na drogę. Bez wątpienia, Bóg jako Duch najczystszy jest obecny na każdym miejscu, co więcej. On — jeden i troisty — raczy mieszkać w duszy ożywionej łaską. Człowiek jednak potrzebuje zawsze dodatkowego spotkania z Jezusem — ze Słowem, które ciałem się stało, z Bogiem uczłowieczonym, z jedynym pośrednikiem, który może doprowadzić go do Trójcy. Dlatego Kościół zachęca wiernych, aby szukali i uwielbiali w Eucharystii „obecność Syna Bożego, naszego Zbawiciela, złożonego za nas na ołtarzu ofiarnym... [i] wdzięcznym sercem odpowiadali na dar Tego, który przez swe człowieczeństwo bezustannie wlewa życie Boże w członki swego Ciała” (DK 5).

  • O Jezu, ponieważ jesteś zawsze z nami w Najświętszej Eucharystii, spraw, abyśmy byli zawsze z Tobą, my, którzy dotrzymujemy Ci towarzystwa u stóp tabernakulum, i abyśmy nie stracili z własnej winy ani jednej chwili, jaką spędzamy przed Tobą... Ty, nasz Umiłowany, nasze wszystko, jesteś tam, wzywasz nas, abyśmy Ci dotrzymywali towarzystwa. Czy pozostaniemy wiec obojętni lub pójdziemy spędzać gdzie indziej nawet choćby jedną z tych chwil, które pozwalasz nam spędzać u Twoich stóp?...
    W Najświętszej Eucharystii Ty jesteś cały prawdziwie żywy, o mój umiłowany Jezu. Tak prawdziwie, jak byłeś nim w domu Świętej Rodziny w Nazaret, w domu Magdaleny w Betanii, jak byłeś wśród swoich Apostołów... tak samo jesteś tutaj, o mój Umiłowany, o moje wszystko! O, spraw, abyśmy nigdy nie zapominali o Twojej obecności w świętej Eucharystii, ani na chwilę, w tym czasie, który pozwalasz nam spędzić z sobą (Ch. de Foucauld)
  • Panie mój, gdybyś nie ukrywał tak wielkości swojej, któż by się odważył przystąpić do Ciebie i tyle razy taką nędzną i skalaną duszę łączyć z takim niewysłowionym Majestatem? Bądź błogosławiony, Panie, Boże mój! Niechaj wielbią Cię aniołowie i wszystko stworzenie, iż tak stosujesz dary swoje do miary ułomności naszej, aby od korzystania z tej łaski najwyższej nie odstraszała nas wielka Twoja potęga. Słaby i nędzny człowiek nie śmiałby nigdy zbliżyć się do Ciebie.
    O Boże, skarbie ubogich, jak przedziwnie zaradzasz potrzebom dusz naszych! Zamiast odkrywać skarby swoje wszystkie naraz, odsłaniasz je powoli i stopniowo. Gdy widzę taki Majestat wspaniały, ukryty pod nikłymi postaciami Hostii, wtedy ustaje dusza moja z podziwu nad taką wielką mądrością. Mimo licznych łask, jakie mi uczyniłeś i nie przestajesz czynić, o Panie, nie potrafiłabym również zbliżyć się do Ciebie i przyjąć Cię, gdybyś mi Ty sam nie dodawał siły i odwagi, dzięki którym nie mogę się powstrzymać, by nie głosić Twoich zmiłowań i nie wieścić donośnym głosem Twoich wielkich cudów (św. Teresa od Jezusa: Życie 38, 19. 21).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. II, str. 251

Do góry

Książka na dziś

77/ Moc przebaczenia

77/ Moc przebaczenia

MARCIN ZIELIŃSKI

Ta książka przekona Cię, że bez przebaczenia nie doznamy pełnego błogosławieństwa w naszym życiu duchowym i cielesnym. Nawet jeśli uważasz, że ktoś nie zasługuje na Twoje przebaczenie Ty zasługujesz na to, aby przebaczyć, bo nieprzebaczenie najbardziej uderza w Ciebie i Twoją wolność.

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.