Zwracam się z pytaniem, myślę dość trudnym, ale dla mnie to bardzo ważne. Moi rodzice tego nie dopilnowali i może mi się uda to załatwić. Dzień przed moim chrztem „moja matka chrzestna” zadzwoniła, że nie przyjedzie. Szatkę nakładała na mnie sąsiadka, mamy koleżanka. Dziękuję jej za to i za wszystko inne co dla mnie robi. Jednak w księgach wpisana jest ta, która nie przyjechała, którą widziałam raz w swoim życiu. Pojawiła się tydzień po chrzcie i podpisała co trzeba. Czy da się to zmienić? Czy da się jako matkę chrzestną wpisać tę osobę, która była przy mnie na chrzcie i jest przy mnie do dziś?

 

Sprawa teoretycznie jest łatwa do załatwienia. Byłoby idealnie, gdyby miała Pani zdjęcia z chrztu z osobą, która faktycznie była matką chrzestną. Jeśli nie ma takowego zdjęcia należy w jakiś inny sposób udowodnić tożsamość osoby obecnej przy chrzcie.

Następnie trzeba udać się do kancelarii parafialnej i powiedzieć, że Pani zależy na tej zmianie. Dobrze byłoby pojawić się w parafii chrztu z podaniem napisanym, przez Panią. Tak jak opisała Pani sytuację w mailu, proszę tak napisać podanie. Oczywiście należy podać wszystkie personalia. Z dopiskiem: „Proszę o dokonanie zmiany w Księdze chrztu”.

Podanie ułatwi sprawę, ponieważ Proboszcz musi adnotację zmienić nie tylko w parafii, ale także w księdze archiwalnej, która znajduje się w Archiwum Kurii. Proboszcz napisze do Kurii prośbę o dokonanie zmiany, dołączy Pani podanie do prośby i nie powinno być większego problemu.

Jedyny problem to udowodnienie, kto faktycznie był obecny podczas chrztu. Jeśli nie zdjęcia, to proszę przemyśleć, kto mógłby w sposób wiarygodny potwierdzić sytuację.

ks. Krzysztof