Mój narzeczony jest staroobrzędowcem ja katoliczką, ślub będziemy brali w Kościele Katolickim. Czy mój narzeczony będzie mógł przyjąć Komunię św. w czasie ślubu?

 

Kwestią rozstrzygającą czy staroobrzędowiec może przyjąć Komunię w Kościele Katolickim, jest sam fakt rozumienia Eucharystii. Staroobrzędowcy w swojej historii mają kilka podziałów, które są istotne w temacie sakramentów świętych i realnej obecności Chrystusa w Komunii. Dlatego najlepiej będzie, jeśli sam narzeczony postara się o jakiś dokument, który potwierdzi, jego wiarę w Obecność Jezusa w Komunii, np. jakieś potwierdzenie ze swojego Kościoła. Po drugie Biskup diecezji powinien wydać pozwolenia na ślub z osobą innego wyznania, i w tym dokumencie będzie zaznaczona możliwość Komunii św. Proszę więc spokojnie iść do kancelarii parafialnej a proboszcz będzie wiedział jakie dokumentu należy przedstawić.

ks. Krzysztof