www.mateusz.pl

MEDYTACJE BIBLIJNE NA WIELKI POST

Za zasłoną

 

 

Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! 1

W Twoim sercu trwa nieustanne działanie Największej Miłości, która Cię odnalazła 2. I zaledwie blade przebłyski Światła, którego źródłem jest Baranek 3, stają się uchwytne poza progiem tej wewnętrznej świątyni.

Cuda, których On dokonuje w ciszy i ukryciu, poza zasłoną – to nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy. Ziarno Królestwo kiełkuje i rośnie – sam nie wiesz jak, czy śpisz, czy czuwasz, we dnie i w nocy! 4 W ukryciu nabierasz kształtów, utkany we wnętrzu ziemi 5.

Gdy śmierć zerwie zasłonę poznasz tak, jak zostałeś poznany. Póki co widzisz niejasno, jakby w zwierciadle 6./p>

Już teraz jednak zechciej, by zgasły światła, które na zewnątrz rozpraszają Twoje spojrzenie. Gdy pozbawisz blasku, to co jest tylko cieniem, poczujesz i ujrzysz w szczelinie skały 7 cud, który się nieustannie dokonuje w najtajniejszej świątyni. Szukałem Cię na zewnątrz, gdy Ty byłeś w moim wnętrzu. 8

Najgorętszy żar, którego szukasz by rozgrzać swe serce jest właśnie w Tobie: Święty Ogień Odwiecznej Miłości. On trawi Twoje wnętrze, oczyszczając je jak złoto w tyglu 9. Nie niszczy, lecz ratuje, nie potępia, lecz zbawia 10. Daje życie w obfitości i pokój, który przewyższa wszelki umysł 11.

Ukryty kochanku Boga! Twój Oblubieniec raduje się Tobą 12 i opromienia swoją miłością. Rozkwitasz sobie samemu nieznany pod Jego czułym dotykiem, gdy ze wszystkich stron Cię ogarnia i kładzie na Tobie swą rękę 13.

Obyś poczuł jak wzbiera w Tobie życie od korzeni, które w ciszy i ukryciu tej ziemi trwają w pocałunku ze Strumieniem 14.

Zanurz się głębiej 15 – tam, gdzie nie zrani Cię pustka złudzeń. Gdzie dojrzewasz do pełni w Niegasnącym Słońcu. Odkrywaj kim się stajesz w objęciach Boga, a nie zwiodą Cię pozory. Skarb, którego szukasz, lśni na dnie Oceanu, który Cię otulił. Tam niech właśnie mieszka Twoje serce 16, abyś mógł wydać owoc łaski i prawdy 17

(wj)

 

1 Ef 3,20
2 Łk 15,4
3 Ap 21,23
4 Mk 4,27
5 Ps 139,15
6 2 Kor 3,18
7 Wj 33,22
8 św. Augustyn, Wyznania
9 Mdr 3,6
10 Jan 3,17
11 Jan 10,10; Flp 4,7
12 Iz 62,5
13 Ps 139,5
14 Jer 17,8
15 Ez 47,5; Łk 5,4
16 Łk 12,34
17 Jan 1,17

 

 

 

© 1996–2004 www.mateusz.pl