www.mateusz.pl

MEDYTACJE BIBLIJNE NA WIELKI POST

Woda ze skały

 

 

Nie jestem sam. Towarzyszy mi Skała 1, z której zostałem wyciosany 2. Pośród wszystkiego, co zmienne i nietrwałe On jest oparciem. Jego wierność trwa na wieki 3, odnawia się ona co rano i nie zawodzi 4. Pan moją mocą i twierdzą, więc się nie zachwieję 5. A choćbym upadł nie będę leżał, gdyż moją rękę Pan podtrzyma i podźwignie mnie Jego prawica 6. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale Jego miłość nie odstąpi 7.

Ziemia i niebo może przeminąć, ale Jego Słowo nie przeminie 8, zawsze pełne życiodajnej wierności. Dla mojego głodu, pragnienia i słabości wciąż otwarte jest Źródło, którego wody się nie wyczerpią. Ze skały wciąż płynie oliwa i miód 9. Oto nieustannie mówi do mnie Ten, który umie przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące 10. Szepcze na pustyni do serca 11 zranionego niewiernością. Przemawia słowami, które brzmią zmiłowaniem i pociechą 12.

On – Moc – bierze mnie w ramiona i mówi łagodnie. Przyjdź do mnie utrudzone dziecko, a ja Cię pokrzepię 13. Patrzę bowiem na tego, który jest biedny i zgnębiony na duchu i który z drżeniem czci moje słowo 14. Nie złamię trzciny nadłamanej i nie zgaszę knotka o nikłym płomyku 15.

Moc doskonali się w mej słabości 16.

Nie jestem sam – On niesie mnie na swych skrzydłach 17, bym mógł zdobyć górę zbyt dla mnie wysoką 18. On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego 19. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą 20.

Nie jestem sam – Ty mnie prowadzisz. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą 21. Żadna ciemność, nie jest ciemna 22 – skrzy się światłem Twojej Obecności i obietnicy: Nie lękajcie się, Ja jestem 23.

(wj)

 

1 1 Kor 10,4; Iz 26,4
2 Iz 51,1
3 Ps 117,2
4 Lm 3,23
5 Ps 62,7
6 Ps 37,24
7 Iz 54,10
8 Mk 13,31
9 Pwt 32,13
10 Iz 50,4
11 Oz 2,16
12 Za 1,13
13 Mt 11,28
14 Iz 66,2
15 Iz 42,3
16 2 Kor 12,9
17 Wj 19,4
18 Ps 61,3
19 Iz 40,29
20 Iz 40,31
21 Ps 23,4
22 Ps 139,12
23 Mk 6,50

 

 

 

© 1996–2004 www.mateusz.pl